Ειδική Εντομολογία

7o Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

(Έντομα, ακάρεα, νηματώδεις, λείμακες, τρωκτικά, πτηνά). Εχθροί λαχανοκομικών και ανθοκομικών φυτών, υπό κάλυψη και σε ανοικτό αγρό.  Εχθροί δενδρωδών καλλιεργειών, αμπέλου και φυτών μεγάλης καλλιέργειας..
Για όλα τα παραπάνω: αναγνώριση εχθρών και προσβολών τους στις καλλιέργειες, μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτώματα και ζημιές, βιολογικοί εχθροί, (μορφολογία, βιολογία, οικολογία, αποτελεσματικότητα, εφαρμογές) Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε: Να αναγνωρίζουν τους Ζωικούς Εχθρούς ανά καλλιέργεια: Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτώματα, ζημιές. βιολογικούς εχθρούς.  Μορφολογία, βιολογία, οικολογία βιολογικών  εχθρών . Αντιμετώπιση των εχθρών στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής.  

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων και προβολή διαφανειών. Στις εργαστηριακές ασκήσεις χρησιμοποιούνται φυσικά δείγματα προκειμένου οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν
από τα συμπτώματα τους εχθρούς και να καταστρώνουν προγράμματα αντιμετώπισής τους.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε σετ 10 ερωτήσεων με σύντομη απάντηση η σε θέματα πολλαπλής επιλογής. Στις  εργαστηριακές ασκήσεις η εξέταση είναι προφορική, σε πραγματικά δείγματα προσβεβλημένων φυτικών οργάνων με σκοπό την αναγνώριση των εχθρών και την  ταξινόμηση τους.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Παπαδάκη-Μπουρναζακη Μ.(1993) Οι Κυριότεροι Εχθροί των Δενδρωδών  Καλλιεργειών και η Αντιμετώπιση τους.70 σελ.
Παπαδάκη-Μπουρναζακη Μ. (1993) Οι Ζωικοί Εχθροί των Κηπευτικών και η Αντιμετώπιση τους. 67 σελ.
Σταμόπουλος Δ. (1999). Εντομα αποθηκών μεγάλων καλλιεργειών και λαχανικών Εκδόσεις  Ζήτη Θεσσαλονίκη 254 σελ.   
Τζανακάκης Μ. 1980. Εφαρμοσμένη Εντομολογία. Ειδικό Μέρος. Έκδοση του Συγγραφέα, 612 σελ.
Τζανακάκης Μ.- Κατσόγιαννος Β.(1998) Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου ΑγροΤύπος 359 σελ.359
Cavalloro R. 1995. Integrated Pest Management in Protected Vegetable Crops, AA Balkema Amsterdam, 394 pp.
Ferran M. 1995. Lotta Biologica. Ed. Agricole, 325 pp.
Hajek A. 2004 Natural Enemies, an Introduction to Biological Control. The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom  378pp.
Pedigo L.2002. Entomology and Pest Management 4th  Edition. Prentice- Hall International (UK) L, London 742 pp.
Zhang Z. Mites of Greenhouses . 2003.Cabing Publishing, UK, 244 pp.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email