Ειδική Γεωργία ΙΙ (Βιομηχανικά & Ενεργειακά Φυτά)

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • αναγνωρίζουν τα κυριότερα ‘’βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά’’ και να γνωρίζουν στοιχεία της μορφολογίας και φυσιολογίας τους.
  • κατανοούν και να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα, που αφορούν βασικά στοιχεία καλλιέργειας και να γνωρίζουν τις επιδράσεις των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων  στη διαμόρφωση της απόδοσης.
  • αναγνωρίζουν τα προϊόντα και υποπροϊόντα των βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών και να κατανοούν τη σπουδαιότητας τους.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 Για κάθε φυτό παρατίθεται η εξάπλωση και η οικονομική του σημασία. Περιγράφονται τα βοτανικά χαρακτηριστικά και αναλύονται τα στάδια ανάπτυξης σε συνδυασμό με τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Επιπλέον δίδονται πληροφορίες σχετικές με την ταξινόμηση, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και υβρίδια, την καλλιεργητική τεχνική (αμειψισπορά, προετοιμασία του εδάφους, λίπανση, σπορά, άρδευση, συγκομιδή), τους εχθρούς και τις ασθένειες που τα βλάπτουν. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των επί μέρους προϊόντων και οι κυριότεροι τρόποι αξιοποίησης τους. Για το βαμβάκι, καπνό και ζαχαρότευτλα, δίνονται επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία σποροπαραγωγής.

Γενικές Ικανότητες: 

Εξετάζει τα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως ‘’βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά’’ (βαμβάκι, λινάρι, καννάβι, καπνός, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σουσάμι,  ατρακτυλίδα και ρετσινολαδιά).

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με προβολή διαφανειών σε μορφή PowerPoint. Το εργαστήριο γίνεται κυρίως στο χωράφι, όπου καλλιεργούνται τα προαναφερόμενα φυτικά είδη, τα οποία αξιοποιούνται από τους  σπουδαστές για την πρακτική τους εξάσκηση (τα αναγνωρίζουν και μαθαίνουν  τον τρόπο καλλιέργειας τους).

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

 Η αξιολόγηση των σπουδαστών στο θεωρητικό μέρος γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στο εργαστήριο η αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητική εξέταση, γραπτή εξέταση και αναγνώριση των βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Γαλανοπούλου  Σ., 2002.  Βιομηχανικά φυτά. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα,  412 σελ.
Παπακώστα Δ., 2013. Βιομηχανικά φυτά β’ έκδοση. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 560 σελ.
Τόλη Ι. Δ., 1992. Καλλιέργεια & φυτοπροστασία του βαμβακιού στην Ελλάδα. Εκδόσεις Τριανταφύλλης, 115 σελ.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email