Γεωργικές Βιομηχανίες

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις:
για την παραγωγή πρώτων υλών γεωργικών βιομηχανιών
για την αξιολόγηση της ποιότητας των πρώτων υλών
τις τεχνικές επεξεργασίας
τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των μεταποιημένων προϊόντων κατά την φάση της επεξεργασίας
την αξιολόγηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων των γεωργικών βιομηχανιών
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 Εισαγωγή στην τεχνολογία μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Στοιχεία τεχνολογίας τροφίμων. Βασικές ομάδες γεωργικών βιομηχανιών. Οργάνωση και λειτουργία των βιομηχανιών παραγωγής οίνων και αποσταγμάτων, ελαιολάδου και λοιπών φυτικών ελαίων, επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς, κατάψυξης, κονσερβοποίησης, παραγωγής βιομηχανικής τομάτας, χυμών, ζάχαρης, επεξεργασίας σταφίδας κλπ. Αξιολόγηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων. Αξιοποίηση των υποπροϊόντων. Γεωργικές Βιομηχανίες και περιβάλλον.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα έχει σκοπό την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα:
τεχνικών παραγωγής πρώτης ύλης γεωργικών βιομηχανιών
αξιολόγησης της ποιότητας της πρώτης ύλης
μεθόδων επεξεργασίας προϊόντων φυτικής παραγωγής
οργάνωσης και λειτουργίας γεωργικών βιομηχανιών
ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων γεωργικών βιομηχανιών
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

 Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slides και φυσικά δείγματα. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία του εκάστοτε προσδιορισμού, γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης των αναλυτικών συσκευών και οργάνων και στη συνέχεια με την εποπτεία του εκπαιδευτικού οι σπουδαστές εκτελούν τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

 Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Για το εργαστηριακό μέρος οι σπουδαστές καταθέτουν Έκθεση στην οποία αναφέρουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν στο εργαστήριο σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τον σχολιασμό τους. Εξετάζονται επίσης γραπτά και πρακτικά, ανάλογα με την εργαστηριακή άσκηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Α. Κυριτσάκης Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Ελαιολάδου- Λιπαρών Υλών
Α. Τσακίρης Οινολογία
Ε. Σουφλερός Οινολογία
Ε. Σουφλερός Τσίπουρο και τσικουδιά
Γ. Καραουλάνης Τεχνολογία Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών
Δ. Λυδάκης. Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωργικών Βιομηχανιών
Π. Μαρκάκης. Στοιχεία Τεχνολογίας Τροφίμων
X. Θωμόπουλος. Γεωργικές Βιομηχανίες
M. Αλυγιζάκης. Επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email