Ειδική Φυτοπαθολογία

6ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να :

  • Γνωρίσουν τις σημαντικότερες ασθένειες καλλιεργειών της χώρας.
  • Εξοικειωθούν και να εφαρμόζουν τεχνικές διάγνωσης των ασθενειών.
  • Διαχειρίζονται φυτοπαθογόνα καραντίνας σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες και τα πρότυπα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται ορθά τα φυτοπαθολογικά προβλήματα, στο πλαίσιο της  συμβατικής, ολοκληρωμένης και της βιολογικής διαχείρισης στις διάφορες καλλιέργειες
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Μυκητολογικές, Βακτηριολογικές, Ιολογικές και μη παρασιτικές ασθένειες Αμπέλου, Ελιάς, Εσπεριδοειδών, Υποτροπικών, Χειμερινών και Ανοιξιάτικων Σιτηρών, Λαχανοκομικών και Ανθοκομικών φυτών. Για κάθε ασθένεια εξετάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται στοιχεία που συνδέονται με τα αίτια, την συμπτωματολογία, την επιδημιολογία και την μεθοδολογία αντιμετώπισης των ασθενειών στο πλαίσιο της  συμβατικής, ολοκληρωμένης και της βιολογικής διαχείρισης των καλλιεργειών.

Γενικές Ικανότητες: 

Η απόκτηση από τους φοιτητές ειδικών γνώσεων σε επιλεγμένες ασθένειες σημαντικών καλλιεργειών.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από παρουσιάσεις Power Point. Στους σπουδαστές ανατίθεται εργασία σχετική με τα αντικείμενα του μαθήματος, ο βαθμός που λαμβάνον αποτελεί μέρος της τελικής βαθμολογίας. Στο εργαστήριο, οι σπουδαστές ασκούνται στην αναγνώριση των συμπτωμάτων και των σημείων των ασθενειών των φυτών, εκπαιδεύονται στις μεθοδολογίες διάγνωσης και αντιμετώπισής των.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, ορολογίας και κρίσεως ενώ στον βαθμό αξιολόγησης συμμετέχει η εκτέλεση και παρουσίαση εργασιών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Γκουμας Δ.. 2006. Επιλεγμένα θέματα ειδικής Φυτοβακτηριολογίας. ΤΕΙ Κρήτης, ηράκλειο 2006
Γκούμας Δ, Μαλαθράκης Ν., Αυγελής Α., Ροδιτάκης Ν. & Τζωρτζακάκης Ε., 2001. τεχνικός οδηγός ασθενειών πατάτας.  ηράκλειο 2001
Γεωργοπουλος, Σ.,. & Ζιωγας Β, 1992. Αρχές και μέθοδοι καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών. αθηνα
Μαλαθρακης Ν, Αυγελης Α., & Γκουμας Δ. 2007. Ασθένειες της τομάτας. ηράκλειο, 2007
Παναγόπουλος , Χ. 1995.  ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών.
Παναγόπουλος , Χ. 1997 & 2007.  ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου.
Παναγόπουλος , Χ. 2003.  Ασθένειες καλλωπιστικών φυτών.
Θανασουλόπουλος, Κ. 1995. Μυκητολογικές ασθένειες φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
Κατής, Ν. και Αυγελής, Α, 2006. Ιολογικές ασθένειες φυτών μεγάλης καλλιέργειας
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email