Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Εξοπλισμός

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν μια θερμοκηπιακή μονάδα, για την οποία έχει προβλεφθεί σωστή κατασκευή και σωστός εξοπλισμός, ώστε να ρυθμίζουν με οικονομικά αποδεκτό τρόπο τους παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών, με αποτέλεσμα την αύξηση και το χρονικό προγραμματισμό της παραγωγής καθενός και τη βελτίωση της ποιότητας.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ιστορική εξέλιξη του θερμοκηπίου και των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Περιγραφή των τύπων των θερμοκηπιακών κατασκευών. Τεχνικά στοιχεία αντοχής του σκελετού και τα υλικά κάλυψης. Εισροές-Εκροές θερμότητας. Υπολογισμός ισχύος θερμικής μονάδας. Θέρμανση με αερόθερμο και κεντρικό σύστημα. Μείωση της θερμοκρασίας στο θερμοκήπιο (σκίαση - δροσισμός). Παθητικός και δυναμικός αερισμός. Σύστημα ψύξης με βρεγμένη πλευρά. Φωτισμός και εμπλουτισμός του θερμοκηπίου με CO2. Άρδευση και λίπανση θερμοκηπιακών μονάδων.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην κατασκευή και στον εξοπλισμό μιας σύγχρονης θερμοκηπιακής μονάδας με βάση τη σύγχρονη εξελιγμένη τεχνολογία, ώστε η ανάπτυξη και η παραγωγή των φυτών να κινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία του μαθήματος διεξάγεται υπό μορφή διαλέξεων με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας, όπως overhead, slides και video projectors, ενώ όσο αφορά το εργαστηριακό μέρος, οι σπουδαστές αφού γνωρίσουν τον εξοπλισμό που υπάρχει στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις της σχολής, ασκούνται σε μελέτες υπολογισμού συνθηκών περιβάλλοντος των θερμοκηπίων.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτά τεστ και η τελική εξέταση περιλαμβάνει γραπτές ερωτήσεις κρίσεως και γνώσεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Μαυρογιαννόπουλος Γ.Ν., Θερμοκήπια, Σταμούλης, Αθήνα
Boodley W. James, Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις ΙΩΝ
Σπανάκης Ι.Γ., Εξοπλισμός θερμοκηπίων, Σημειώσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Γραφιαδέλης Μ., Σύγχρονα θερμοκήπια, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη
Ευσταθιάδης Θ., Θερμοκηπιακές κατασκευές, Αθήνα
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email