Γεωργικός Πειραματισμός

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα απλό πείραμα για την πτυχιακή τους εργασία και να αναλύσουν τα δεδομένα τους με τη βοήθεια στατιστικού πακέτου.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Γεωργικά Πειράματα – Ανάλυση Διασποράς – Πλήρως Τυχαιοποιημένος Σχεδιασμός – Ανάλυση με Ομάδες (Blocks) – Παραγοντικά Πειράματα – Απλή και Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια ενός γεωργικού πειράματος, να μάθουν διάφορους τρόπους πειραματισμού που χρησιμοποιούνται στην πράξη και να μπορούν στη συνέχεια να αναλύσουν τα δεδομένα τους με τη χρήση υπολογιστή (SPSS).

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από παρουσιάσεις με διαφάνειες. Επίσης δίνονται παραδείγματα και ασκήσεις. Στο εργαστήριο οι φοιτητές διδάσκονται τη χρήση και ειδικού προγράμματος Η/Υ (SPSS), και στη συνέχεια λύνουν ασκήσεις με στατιστικά δεδομένα.
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε ασκήσεις ή θεωρία με ανοικτές σημειώσεις. Στο εργαστήριο η εξέταση γίνεται με τη χρήση Η/Υ. Οι απαντήσεις των φοιτητών δίνονται γραπτές,

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Καλτσίκης Π.: Γεωργικός Πειραματισμός Τεύχος 1 - Απλά πειραματικά σχέδια (1997)
Γ. Μαρκάκης: Σημειώσεις
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email