Μελισσοκομία

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 • Συστηματική κατάταξη και φυλές των μελισσών.
 • Βιολογικός κύκλος και κοινωνία των μελισσών.
 • Μορφολογία, ανατομία και φυσιολογία της μέλισσας.
 • Δραστηριότητες και συμπεριφορά των μελισσών.
 • Μελισσοκομικά φυτά- κυριότερες μελιτοφορίες.
 • Μελισσοκομικός εξοπλισμός.
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί.
 • Μελισσοκομικά προϊόντα.
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών.
 • Γενετική και βελτίωση των μελισσών- Βασιλοτροφία.
 • Σχέδιο ετήσιων μελισσοκομικών χειρισμών.
Γενικές Ικανότητες: 

Η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Μελισσοκομίας, περιγραφή της μέλισσας και ανάλυση της συμπεριφοράς και των δραστηριοτήτων της. Εστίαση σε θέματα που αφορούν τα μελισσοκομικά προϊόντα, τις θρεπτικές τους ιδιότητες και τις πιθανές χρήσεις από τον άνθρωπο. Προσέγγιση των μελισσοκομικών χειρισμών και ετήσιος σχεδιασμός κατά περίπτωση. Στόχος είναι η απόκτηση προκαταρτικής, πλην όμως σφαιρικής, γνώσης γύρω από το συνολικό φάσμα της Μελισσοκομίας σαν επιστήμη, με λιγότερη έμφαση σε πρακτικά θέματα μελισσοκομίας.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από προβολές (PowerPoint). Στο εργαστήριο αρχικά γίνεται παρουσίαση του εκάστοτε αντικειμένου και ακολουθεί επίδειξη δειγμάτων που περιλαμβάνουν: μέλισσες, μελισσοκομικό εξοπλισμό, μελισσοκομικά φυτά και προϊόντα, εχθρούς και ασθένειες.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε θέματα που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού- λάθους, συμπλήρωσης κενών σε προτάσεις καθώς και σύντομης ανάπτυξης. Η αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους περιλαμβάνει και την εξέταση δειγμάτων που έχουν παρουσιαστεί στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 • Αλυσσανδράκης, Ε. 2007. Μελισσοκομία. Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
 • Θρασυβούλου, Α. 1998. Πρακτική Μελισσοκομία. Μελισσοκομική Επιθεώρηση Ν. Παππάς.
 • Θρασυβούλου, Α. 1996. Εχθροί και ασθένειες. Μελισσοκομική Επιθεώρηση Ν. Παππάς.
 • Λιάκος, Β. Δ. 2005. Επιχειρηματική Μελισσοκομία.
 • Χαριζάνης, Π. Χ. 1996. Μέλισσα και μελισσοκομική τεχνική.
 • Υφαντίδης, Δ. 2005 Η σύγχρονη μελισσοκομία ως επιστήμη και πράξη. Μελισσοκομική Επιθεώρηση Ν. Παππάς.
 • Clement, H. (2007). «Σύγχρονη Μελισσοκομία». Εκδόσεις Ψύχαλου, 520 σελ.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email