Μαθηματικά Ι

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
παπακωστας ταξιαρχης
9857
Διδάσκοντες: 
παπακωστας ταξιαρχης
9857
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Διανυσματικός λογισμός, Πίνακες και Ορίζουσες, Μιγαδικοί αριθμοί, Συνέχεια συναρτήσεων, Όρια, Παράγωγοι, Ολοκληρώματα.
Ο φοιτητής που κατέχει την παραπάνω ύλη είναι σε θέση να επιλύσει προβλήματα μαθηματικά και πιο εφαρμοσμένα του επιπέδου του (διεθνώς αναγνωρισμένου) βιβλίου «Απειροστικός Λογισμός» από τους Thomas & Finney.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Διανυσματικός λογισμός.
Πίνακες, επίλυση γραμμικών συστημάτων.
Μιγαδικοί αριθμοί.
Αναλυτική γεωμετρία.
Συναρτήσεις, όρια και συνέχεια συναρτήσεων.
Παράγωγοι συναρτήσεων, εφαρμογές παραγώγων.
Αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές ολοκληρωμάτων.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Απειροστικός Λογισμός Τόμος Ι, Thomas G.B., Finney R.L., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN
960-7309-27-8
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Spivak M, Πανεπιστημιακές Εκδ. Κρήτης, ISBN 960-7309-13-8
Μαθηματικά για Φυσικούς και Μηχανικούς, Sokolnikoff I.S., Redheffer R.M., Εκδ. ΕΜ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr