Εισαγωγή στην Πληροφορική

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
4
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
καλογεράκης μιχάλης
2810-379769
Διδάσκοντες: 
καλογεράκης μιχάλης
2810-379769
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες των υπολογιστών από την οπτική γωνία του χρήστη.
Επίσης, αναπτύσσεται η ικανότητα χρήσης του λειτουργικού συστήματος και πλοήγησης
στο διαδίκτυο. Γίνεται αξιοποίηση του υπολογιστή σε εφαρμογές όπως συγγραφής αναφορών, αριθμητικών υπολογισμών κ.α.. Το μάθημα εξασφαλίζει τις αναγκαίες δεξιότητες για χρήση του υπολογιστή σε άλλα μαθήματα.
Αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται με διδασκαλία των παρακάτω αντικειμένων.

 • Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Εισαγωγικά θέματα: Βασικές έννοιες (υλικό, λογισμικό, υπολογιστές γενικού και ειδικού σκοπού). Εφαρμογές υπολογιστών.
 • Εσωτερική Οργάνωση των Υπολογιστών: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κύρια μνήμη, μονάδες εισόδου-εξόδου, αναπαράσταση των πληροφοριών
 • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα: Βασικές έννοιες, διαχείριση κύριας μνήμης, διαχείριση του συστήματος αρχείων, διανομή πόρων και χρονοπρογραμματισμός, ασφάλεια των πληροφοριών και επικοινωνία με τον χρήστη.
 • Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο, κτλ).
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Περίγραμμα ύλης
Θεωρία

 • Εισαγωγικές έννοιες,
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Δίκτυα υπολογιστών

Εργαστήριο

 • Περιβάλλον εργασίας
 • Αυτοματισμός γραφείου – I (πχ MS-Word, PowerPoint)
 • Αυτοματισμός γραφείου – ΙΙ (πχ EXCEL)
 • Διαδίκτυο
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Peter Norton, Εκδόσεις Τζίολα, 3η έκδοση, 2000, ISBN 960-8050-10-3.
Το πλήρες περιβάλον του Microsoft Office 2000, Joe Habraken, Εκδόσεις Γκιούρδας,1999, ISBN 0- 7897-1840-5.
Computers: Tools for an Information Age, H. L. Capron, 6th edition, Prentice Hall, 2000, ISBN -201- 47659-2.
Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ανανάσιος Τσουροπλής, Στέργιος Κλημόπουλος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2000, ISBN 960-8105-13-7.
Το Πρώτο βιβλίο της Πληροφορικής, Χρήστος Κοίλιας, Στράτος Καλαφατούδης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1997, ISBN 960 -7235-36-3.
Σημειώσεις του διδάσκοντα
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr