Φυσική

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
7
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
μαυροματάκης φώτης
2810379212
Διδάσκοντες: 
μαυροματάκης φώτης
2810379212
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αποτελεί μάθημα γενικής υποδομής. Οι παρεχόμενες γνώσεις αποτελούν βάση και αφετηρία σχεδόν όλων των μαθημάτων ειδικής υποδομής καθώς και των μαθημάτων ειδικότητας. Η σημασία του μαθήματος και ταυτόχρονα η μαθησιακή ιδιαιτερότητά του έγκειται στην επιλεγμένη προσαρμογή των παρεχόμενων γνώσεων στις απαιτήσεις των μαθημάτων αυτών, προετοιμάζοντας και διευκολύνοντας την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ:.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΕΔΙΑ: Αξιώματα Newton, γενικά περί δυνάμεων. Πεδία δυνάμεων και περιγραφή τους,
Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού. Ηλεκτρικό πεδίο επίπεδου πυκνωτή. Ηλεκτρικό δίπολο.
ΕΡΓΟ – ΙΣΧΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ορισμοί, Κινητική και δυναμική ενέργεια, Διατήρηση ενέργειας. Δυναμικό  ηλεκτρικού πεδίου. Έργο σε ηλεκτροστατικό πεδίο. Ενέργεια-ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος. Συντελεστής  απόδοσης μηχανής. Σχέση ισχύος–ροπής και στροφών κινητήρα. Ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα. Θεώρημα  Μέγιστης Ηλεκτρικής Ισχύος.
ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ: Ορισμοί, ροπή αδράνειας, κεντρικοί άξονες αδράνειας, θεώρημα Steiner, νόμος  δυναμικής για στερεό σώμα, στροφορμή, ζεύγος δυνάμεων και ροπή, στροφορμή και διατήρησή της, ισορροπία στερεού σώματος, σφόνδυλος. Ζυγοστάθμιση στροφάλου– ρώτορος.
4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ: Ορισμοί, απλός αρμονικός ταλαντωτής. Φθίνουσες– εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Καμπύλη συντονισμού. Κύκλωμα Thomson –κεραία, Σύνθεση εναλλασσόμενων ηλεκτρικών μεγεθών.
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Εσωτερική ενέργεια, θερμότητα, θερμοκρασία και μέτρησή της .
ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: Αγωγή, μεταβίβαση, ρεύματα, ακτινοβολία Φάσμα μέλανοςσώματος, ν. Wien, Stefan & Boltzmann, ακτινοβολία πραγματικών σωμάτων, θερμόμετρο υπερύθρου - φαινόμενο θερμοκηπίου.
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΣΕΩΝ - ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ: Θέρμανση σώματος χωρίς αλλαγή φάσης.
Φάσεις και θερμότητα αλλαγής φάσης. Διαστολή στερεών: Γραμμική διαστολή.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ: Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία του σώματος
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ (1o & 2o): Παρουσίαση αξιωμάτων, απόδοση θερμικής μηχανής. Συντελεστής επίδοσης ψυκτικής διάταξης.

Εργαστήριο
Εκτέλεση ασκήσεων με χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης και ειδικού λογισμικού για τη λήψη των μετρήσεων και την επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Τεχνολογία και Φυσική, Ι. Φραγκιαδάκης, Εκδ. ΖΗΤΗ, 2006
R.A. Serway, Physics for Scientists and Engineers, Τόμος Ι (Μηχανική) & ΙΙΙ (Θερμοδυναμική Κυματική),- Third edition (Μετάφραση στα Ελληνικά)
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Ι. Φραγκιαδάκης
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr