Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
7
Στόχος του μαθήματος: 
Μία εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες του στατικού ηλεκτρισμού, του στατικού μαγνητισμού, το συνεχούς ρεύματος και του εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει σε θεωρητικό και
εργαστηριακό επίπεδο τις βασικές έννοιες σχετικά αφενός με στατικό ηλεκτρισμό και μαγνητισμ
και αφετέρου με συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Συνεχές ρεύμα: Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, Νόμος Ohm, Συνδεσμολογίες αντιστάσεων, Νόμοι Kirchoff, Ηλεκτρική ισχύς και ενέργεια.
Στατικός ηλεκτρισμός: Φορτίο, Δυναμικό, Ένταση πεδίου, Δυναμικές γραμμές, Ισοδυναμικές
επιφάνειες, Διηλεκτρικά υλικά, Υπολογισμός εντάσεων και δυναμικών ηλεκτρικών πεδίων,
Πυκνωτές, Συνδεσμολογίες πυκνωτών, Κυκλώματα RC.
Στατικός μαγνητισμός: Μαγνητικό πεδίο, Μαγνητική επαγωγή, Δυνάμεις σε αγωγούς, Δυναμικές μαγνητικές γραμμές, Νόμος Ampere, Μαγνητικά πεδία σε πηνία, Αυτεπαγωγή και αμοιβαία επαγωγή, Κυκλώματα RL.
Εναλλασσόμενο ρεύμα: Εναλλασσόμενες κυματομορφές, Φάση, Διαφορά φάσης, Κυκλώματα RC - RL, Ενεργός τιμή, Από τις κυματομορφές στα διανύσματα- μιγαδικούς. Ιδανικός μετασχηματιστής.
Εργαστήριο

  • Άσκηση 1: Εισαγωγή σε μονάδες, σφάλματα, μεγέθη. Σύνταξη εργαστηριακής αναφοράς.
  • Άσκηση 2: Όργανα μέτρησης (αναλογικά και ψηφιακά)
  • Άσκηση 3: Γεννήτρια συχνοτήτων και παλμογράφος
  • Άσκηση 4: Νόμος του Ohm
  • Άσκηση 5: Φορτία, δυναμικές γραμμές
  • Άσκηση 6: Πυκνωτές
  • Άσκηση 7: Κύκλωμα RC
  • Άσκηση 8: Μαγνητικό πεδίο
  • Άσκηση 9: Κύκλωμα RL
  • Άσκηση 10: Μετρήσεις στο εναλλασσόμενο
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

“Ανάλυση Κυκλωμάτων και Σημάτων, Τόμος 1ο”ς, Giorgio Rizzoni, Εκδόσεις Παπαζήση .
“Ηλεκτροτεχνία Ι”, Ν. Κολλιόπουλος, 2000, Εκδ. ΙΩΝ
“Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων”, J. Kemmerly-W.Hayt, McGraw Hill (1987), 1991, Εκδ. Τζιόλα
“Φυσική Τόμος Β'” , H. D. Young (Εκδόσεις Παπαζήση), 1994, ISBN 960-02-1088-8.
Σημειώσεις Εργαστηρίου
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr