Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ30Κ5
Lab:
SemesterAcademic YearHours per week
2oTheory: 5 Lab:
ExamsECTSWorkload
Γραπτή εθελοντική πρόοδος (30%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (70%), ή τελική γραπτή εξέταση (100%) αν ο σπουδαστής επιλέξει να µη δώσει πρόοδο.48
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Απειροστικός Λογισμός Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
dkar's picture
καραγιαννάκης δημήτρης
Karagiannakis Dimitrios
Emeritus Professor
Ομότιμος Καθηγητής
(+30)2810379855

ΘΕΩΡΙΑ

 • Ο (μονόπλευρος) Μετ/σμός Laplace με εφαρμογή στην Ανάλυση Αναλογικού Σήματος  (μέσω της επίλυσης των  Γ.Δ.Ε 2ας τάξεως  με σταθερούς συντελεστές και  ειδικό μη ομογενές μέρος).
 • Το πρόβλημα της αντιστροφής  του μετ/σμού Laplace  και η επίλυσή του σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Ο μετ/σμός Fourier και ο αντίστροφός του.
 • “Fourier vs Laplace”.
 • Η Διακριτή και η Συνεχής Συνέλιξη ως μαθηματικό εργαλείο μελέτης και ανάλυσης ψηφιακού σήματος (ΨΕΣ).
 • Το αναλογικό και το ψηφιακό σήμα και η μαθηματική περιγραφή του.
 • Η «συνάρτηση» δέλτα του Dirac.
 • To Θεώρημα Δειγματοληψίας του Shannon.
 • Σειρές Fourier και η Περιοδική Επέκταση  μιας  κατάλληλης κλάσης συναρτήσεων.
 • Εισαγωγή στον  Operational Calculus.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • "Ανάλυση Σήµατος", Yφαντή - Οικονόµου, Τόµος Α, Εκδόσεις ΤΕΙ Πάτρας

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr