Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ40Κ3
Lab: ΤΠ41Κ3
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό2oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
611
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
amalamos's picture
μαλάμος αθανάσιος
Malamos Athanasios
Associate Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379884

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα 1. Εισαγωγή. Διαδίκτυο, πρωτόκολλα και διακομιστές.
Εβδομάδα 2. Βασικές τεχνολογίες του διαδικτύου, παραδείγματα και σενάρια χρήσης.
Εβδομάδα 3. Παραμετροποίηση ιστοσελίδας. Οι τεχνολογίες HTML και CSS. Το μοντέλο MVC (Model View Controller).
Εβδομάδα 4-5. Βάσεις και αρχεία δεδομένων στο διαδίκτυο. Τρόποι προσφοράς και ανάκτησης δεδομένων.  Δυναμική εισαγωγή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων από βάση ή αρχεία δεδομένων. Παραδείγματα στις γλώσσες PHP και Java. Ενσωμάτωση των δεδομένων στο γραφικό περιβάλλον.
Εβδομάδα 6. Διαχείριση σύνδεσης (session). Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υπηρεσιών διαδικτύου.
Εβδομάδα 7-9. Προγραμματισμός στο επίπεδο του χρήστη. Javascript και δυναμική παραμετροποίηση ιστοσελίδας. Η τεχνολογία AJAX.
Εβδομάδα 10. Πολυμέσα στο διαδίκτυο βασικές έννοιες και τρόποι διασύνδεσης. Ενσωμάτωση και παρουσίαση πολυμέσων στις ιστοσελίδες.
Εβδομάδα 11-12. HTML5 και CSS3.
Εβδομάδα  13. Σχεδιασμός πλούσιων διαδικτυακών ιστοχώρων.
Εβδομάδα 14. Ασφάλεια και κωδικοποίηση στο διαδίκτυο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • “HTML5 and Javascript Projects,” Jeanine Meyer, APRESS
  • “Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS,” Robin Nixon, O Reilly 2012, Second Edition
  • “Servlets και σελίδες διακομιστή Java,” Marty Hall, Lary Brown, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr