Δ' Εξάμηνο

Δείτε το πρόγραμμα Μαθημάτων του Δ' Εξαμήνου.

Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
A/A Βάρος Μάθημα Τύπος Κατεύθυνση
1
1
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Υποχρεωτικό (Υ)
2
2
Δίκτυα Υπολογιστών Υποχρεωτικό (Υ)
3
3
Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου Υποχρεωτικό (Υ)
4
4
Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Υποχρεωτικό (Υ) Software Engineers
5
5
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Υποχρεωτικό (Υ)
6
6
Διδακτική της Πληροφορικής Υποχρεωτικό (Υ)

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708