Διδακτική της Πληροφορικής

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ40Κ6
Lab:
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό2oTheory: 2 Lab:
ExamsECTSWorkload
26
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
xezonakis's picture
ξεζωνάκης ιωάννης
Xezonakis Ioannis
Professor
Καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η Πληροφορική στην εκπαίδευση - γνωστικό αντικείµενο και εκπαιδευτικό µέσο:
 • Η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση
 • Μάθηση της πληροφορικής και µάθηση µε τη βοήθεια της πληροφορικής
 • Πληροφορική και εκπαίδευση ενηλίκων - Πληροφορική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτικά υπολογιστικά περιβάλλοντα
 • Συµπεριφορισµός, Γνωστική θεωρία, Κοινωνικοπολιτισµική θεωρία
 • Εκπαιδευτικές εφαρµογές της πληροφορικής
 • Ο υπολογιστής ως «δάσκαλος» (drill and practice, intelligent tutoring systems)
 • Ο υπολογιστής ως «µαθητής»
 • Ο υπολογιστής ως µαθησιακό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός μαθημάτων πληροφορικής - Προετοιµασία µαθήµατος µε χρήση των ΤΠΕ
 • Διδακτικές προσεγγίσεις προγραμματισμού
 • Εννοιολογική χαρτογράφηση
 • Παιχνίδι ρόλων και διδακτική της πληροφορικής
 • Ιδεοθύελλα και διδακτική της πληροφορικής
 • Αξιολόγηση στο μάθημα της πληροφορικής - Τύποι ανατροφοδότησης
 • Ελεύθερο λογισμικό - Λογισμικό ανοικτού κώδικα
 • Αναστοχασμός για το σχεδιασμό ενός μαθήματος πληροφορικής

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Γλέζου, Κ., Παπανικολάου, Κ., Τσαγκάνου, Γ., Κανίδης, Ε., Βεργίνης, Η., & Δουκάκης, Δ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete
 • Computers & Education, http://www.journals.elsevier.com/computers-and-education/
 • Education and Information Technologies, http://www.springer.com/computer/general+issues/journal/10639

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr