Α' Εξάμηνο

Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
A/A Βάρος Μάθημα Τύπος Κατεύθυνση
1
1
Φυσική Υποχρεωτικό (Υ)
2
2
Σύγχρονα Θέματα Πληροφορικής Υποχρεωτικό (Υ)
3
3
Ψηφιακή Σχεδίαση Υποχρεωτικό (Υ)
4
4
Προγραμματισμός Υποχρεωτικό (Υ)
5
5
Απειροστικός Λογισμός Υποχρεωτικό (Υ)
6
6
Παιδαγωγικά Υποχρεωτικό (Υ)

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708