spanag

spanag's picture
Σπουδές: 
Πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό από τα τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδακτορικό Δίπλωμα στα Δίκτυα Επικοινωνιών από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βιογραφικό Σημείωμα
     Ο Δρ. Σπυρίδων Παναγιωτάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας στον τομέα των Δικτύων Επικοινωνιών. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Δυναμική Παροχή Υπηρεσιών με Επίγνωση Πλαισίου σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Πέραν της Τρίτης Γενιάς», με επιβλέποντα τον καθηγητή Λάζαρο Μεράκο. Έλαβε πτυχίο στη Φυσική και μεταπτυχιακό δίπλωμα στον  Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 1997 και το 1999 αντίστοιχα. Το 1998 έλαβε υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με αντικείμενο το Σχεδιασμό Πρωτοκόλλων σε Ανοικτές και Κατανεμημένες αρχιτεκτονικές Υπηρεσιών πάνω από Δίκτυα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς.
     Το 2010 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό Συστημάτων κι Εφαρμογών», και από τον Σεπτέμβριο του 2013 μεταπήδησε στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα. Από τον Ιούνιο του 2018 το γνωστικό του αντικείμενο έχει αλλάξει σε «Διεισδυτικά Δίκτυα και υποδομές Υπηρεσιών». Είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Μικροηλεκτρονική», «Δίκτυα Υπολογιστών», «Διαδίκτυο των Αντικειμένων και Αυτοματισμοί», «Δορυφορικές Επικοινωνίες» και «Ασφάλεια Δικτύων». Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής» του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Advanced Topics in Networking» και «Internet of Things: Technologies and Applications», ενώ έχει επίσης συνδιδάξει το μάθημα «Advanced Multimedia» (2013-2018). Μέχρι σήμερα έχει επιβλέψει την εκπόνηση 13 μεταπτυχιακών εργασιών στα παραπάνω αντικείμενα και περισσότερων από τριάντα προπτυχιακών εργασιών.
     Είναι υπεύθυνος της ομάδας «Δικτύων Αισθητήρων» που λειτουργεί εντός του θεσμοθετημένου εργαστηρίου MNCLab (Multimedia, Networks and Communications Laboratory) του ΤΕΙ Κρήτης. Επιπλέον, αποτελεί συνεργαζόμενο μέλος του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου AISE Lab (Artificial Intelligence and System Engineering Laboratory) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του TEI Κρήτης, συνεργαζόμενο μέλος του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου SCAN Lab (Software Centric & Autonomic Networking) του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του ΕΚΠΑ και συνεργαζόμενο μέλος του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου Ε.Π.Ε.ΔΙ.Φ.Ε. (Εργαστήριο Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
     Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα «Downloadable MOBIle Value Added Services through Software Radio & Switching Integrated Platforms (MOBIVAS)» - FP5 IST, «Academic Network for Wireless Internet Research in Europe (ANWIRE)» - FP5 IST, «Integrated Platform for Location-Based Services (PoLoS) - FP5 IST, «LocatIon bAsed servIceS for the enhancement of wOrking enviroNment (LIAISON) - FP6 IST, «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed – LIFE+2014-2020», «Open Source Applications for Industrial Automation (OPENIN)» - ERASMUS+ KA2,  «Next Generation networked media over 4G+ infrastructures (NEREUS) - ERASMUS+ KA2, «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from Manure and olive mill wastewater (LIFECONDENSE) - LIFE+2007-2013. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής στα Εθνικά ερευνητικά κι αναπτυξιακά προγράμματα «ΑΜΚ: Εξέλιξη, Ολοκλήρωση και Εμπορευματοποίηση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών Επεξεργασίας Οργανικών Υπολειμμάτων» (ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), «Ανάπτυξη κινητής εφαρμογής και δημιουργία σελίδας κοινωνικής δικτύωσης για την μονάδα κινητού μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ», «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά Συγκροτήματα (ΗOLISTIC)» (ΠΑΒΕΤ 2013), «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Κρήτης – Υποέργο 01: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» (ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»), «Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – e-University, Υποέργο 1: Ολοκλήρωση Δικτυακού Τόπου ΤΕΙ Κρήτης και Δημιουργία Προσωποποιημένης Πύλης (myTEIoC) – Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (φωτοβολταϊκών συστημάτων)» (ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»), «09ΣΥΝ-72-956, I-PROMOTION» (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΓΕΤ), «INAP OTE  - ανάπτυξη υπηρεσιών video conference» (ΟΤΕ Α.Ε.).
     Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων. Συγκεκριμένα: Το 2001 συμμετείχε στη διοργάνωση του 3GPP TSG T2 MExE meeting στην Αθήνα. Το 2002, συμμετείχε στη διοργάνωση του συνεδρίου “Second European Colloquium on Reconfigurable Radio” στην Αθήνα. Το 2003 συμμετείχε στη διοργάνωση του συνεδρίου “ANWIRE Workshop on Reconfigurability”, στη Μύκονο. Το 2005 συμμετείχε στη διοργάνωση του συνεδρίου “5th IFIP International Conference on Distributed Applications and interoperable systems (DAIS 2005) στην Αθήνα. Το 2005 συμμετείχε στη διοργάνωση του συνεδρίου “7th IFIP International Conference on Formal Methods for Open Object-based Distributed Systems (FMOODS 2005) στην Αθήνα. Το 2005 συμμετείχε στη διοργάνωση του συνεδρίου “LIAISON/ISHTAR Workshop on Location-based Services for Working Environments στην Αθήνα. Το 2018 συμμετείχε στη διοργάνωση του «OPENIN Training course for employers and teachers» στο Ηράκλειο Κρήτης.
     Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως κριτής ή μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα επιστημονικά διεθνή συνέδρια. Συγκεκριμένα, το 2012 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 2nd Workshop on Mobile Device Software Development and Web Development (MDSD 2012), το 2013 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 3rd Workshop on Mobile Device Software Development and Web Development (MDSD 2013), το 2014 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής και session chair του International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU 2014), το 2014 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 18th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2014), το 2015 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 3rd World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST_Workshops 2015), το 2015 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015), το 2015 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής και session chair του ACM SIGGRAPH Web3D Conference (Web3D 2015), το 2016 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής και session chair του International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU 2016), το 2016 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 4th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST_Workshops 2016), το 2016 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016), το 2017 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 21th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2017), το 2017 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του EAI International Conference on Design, Learning & Innovation (DLI 2017), το 2017 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής και session chair του 6th EAI International Conference: ArtsIT, Interactivity & Game Creation (ArtsIT 2017), το 2017 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του International Workshop on Healthcare Interoperability and Pervasive Intelligent Systems (HiPIS 2017), το 2018 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 21th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2018), το 2018 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (EEΠΕΚ 2018), το 2019 ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του WorldCIST'19 - Pervasive Information Systems Workshop (PIS@WorldCIST_Workshops 2019). Επίσης, συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών (2018-19) για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ τα τελευταία χρόνια αποτελεί εκπρόσωπο και υπεύθυνο για τη συμμετοχή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (2013-σήμερα).
     Έχει υπηρετήσει ως κριτής στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: Science and Education Publishing - Journal of Computer Networks, Scientific & Academic Publishing - International Journal of Web Engineering, Scientific & Academic Publishing - International Journal of Networks and Communications, Scientific & Academic Publishing - Internet of Things Engineering, Scientific & Academic Publishing – Education, IEEE Letters, IEEE Communications Magazine, Elsevier Journal of Network and Computer Applications (JNCA), Springer Verlag Journal of USER MODELING AND USER-ADAPTED INTERACTION (UMUAI), International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT), MDPI Sensors, MDPI Future Internet, MDPI JLPE, καθώς και στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια: Globecom 2007, PIMRC 2007, IADIS 2010, TEMU 2012, MDSD 2012, MDSD 2013, ΤEMU 2014, PCI 2014, TEMU 2016, PCI 2015, PCI 2016, PCI 2017, DLI 2017, ARTSIT 2017, HIPIS 2017, WorldCIST_Workshops 2016, WorldCIST_Workshops 2015, Web3D 2015, PCI 2018, ΕΕΠΕΚ 2018, WorldCIST_Workshops 2019. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Πιστοποιητής Φυσικού Αντικειμένου έργων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (2015), της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (2017) και της Δράσης RESTART 2016-2020/ENTERPRISES/0618/0068 του Cyprus Research Promotion Foundation (RPF) (2018).
     Έχει συγγράψει πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες έχουν τύχει άνω των 300 ετεροαναφορών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν: τη διεισδυτική και φυσική υπολογιστική (pervasive and physical computing), τα δίκτυα αισθητήρων, το διαδίκτυο των αντικειμένων, τα διεισδυτικά δίκτυα, τις τεχνολογίες δικτύων, τις επικοινωνίες και τη δικτύωση κινητών πολυμέσων, τη μηχανική ιστού, τις κινητές εφαρμογές, την επίγνωση θέσης και πλαισίου, καθώς και τις εφαρμογές όλων αυτών στην εκπαίδευση.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-4 μμ.

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr