Ασφάλεια Δικτύων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ70Δ2
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
spanag's picture
παναγιωτάκης σπυρίδων
Panagiotakis Spyros
Associate Professor
Επίκουρος Καθηγητής
0030 2810 379707

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγικά θέματα Ασφάλειας Δικτύων Υπολογιστών: Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας, Αντίμετρα, Διασφάλιση.
 • Ασφάλεια Επιπέδου Internet, Ασφάλεια Επιπέδου Μεταφοράς, Ασφάλεια Επιπέδου Εφαρμογής.
 • Αναχώματα Ασφάλειας: Δυνατότητες και Περιορισμοί, Ζητήματα Σχεδίασης, Αρχιτεκτονική Αναχωμάτων Ασφάλειας, Αναχώματα Ασφάλειας Επιπέδου Δικτύου / Επιπέδου Εφαρμογής, Υβριδικά Αναχώματα Ασφάλειας.
 • Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών.
 • Ασφάλεια σε περιβάλλον ασύρματων και κινητών δικτύων επικοινωνιών (2/3G, UMTS, IEEE 802.11 και 802.16).
 • Κίνδυνοι και επισφάλειες από τη χρήση της νεφοϋπολογιστικής.
 • Τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας, ανωνυμία και ψευδωνυμία.
 • Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων και ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Κακόβουλο λογισμικό.

 
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής των εννοιών της θεωρίας με τη χρήση ασκήσεων που καλύπτουν εκτενώς την ύλη, και να αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με την χρήση μηχανισμών ασφάλειας και εφαρμογών ελέγχου ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία και βιβλιοθήκες λογισμικού.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • “Security Engineering” (2nd Edition), Ross Anderson, Wiley (2008), ISBN: 0470068523
 • “Principles of Computer Security, CompTIA Security+”, Arthur Conklin and Gregory White, McGraw Hill (2012), ISBN: 9780071786164
 • “Hacking Exposed 7: Network Security Secrets & Solutions” (7th Edition), Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz, McGraw-Hill Osborne (2012)
 • NIST Computer Security Resource Center, http://csrc.nist.gov/
 • “Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications”, Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno, Wiley (2010), ISBN: 9780470474242

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr