Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
2
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγή στα θεωρητικά και πρακτικά θέματα των Βιομηχανικών επιχειρήσεων και η εξοικείωση μ τα ιδιαίτερα θέματα του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ όπως: Σχεδιασμό – Προγραμματισμό μιας Βιομηχανικής επιχείρησης. Έρευνα των Βιομηχανικών αγορών. Συμπεριφορά των Βιομηχανικών αγοραστών & οργανισμών. Συμπεριφορά των Βιομηχανικών προϊόντων. Σχεδιασμό Νέων Βιομηχανικών προϊόντων Επικοινωνία και Προώθηση στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, έχει εισαχθεί πλήρως στο περιεχόμενο και τις λειτουργίες του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ και ξέρει να αναλύει τις βιομηχανικές αγορές και την συμπεριφορά των βιομηχανικών προϊόντων και καταναλωτών.

Έχει κατανοήσει πλήρως την χρησιμότητα του σωστού μείγματος προώθησης ενός βιομηχανικού προϊόντος, τη σημασία της διαφήμισης και των βιομηχανικών δημοσίων σχέσεων και της έρευνας αγοράς .
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Επιχείρηση και περιβάλλον.
Περιεχόμενο και λειτουργίες του Μάρκετινγκ. Η αγορά και το προϊόν .
Τα χαρακτηριστικά του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ. Ανάλυση Βιομηχανικών αγορών. Συμπεριφορά
Βιομηχανικών καταναλωτών. Έρευνα Βιομηχανικού Μάρκετινγκ.
Δίκτυα διανομής και φυσική διανομή (Logistics) στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ.
Σχεδιασμός καινοτομιών και ανάπτυξη νέων Βιομηχανικών προϊόντων.
Μείγμα προώθησης Βιομηχανικού προϊόντος. Διαφήμιση και Βιομηχανικές δημόσιες σχέσεις.
Μέσα προώθησης πωλήσεων. Βιομηχανικές πωλήσεις και πωλητές Βιομηχανικών προϊόντων .
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Κύρια Βιβλία
Αρχές Μάρκετινγκ (Η Ελληνική προσέγγιση), Κ. & Α. Τζωρτζάκη, Εκδ. Κ. & Α. Τζωρτζάκη, Εκδ. ROSIL
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, .Θ. Πατρινός, Εκδ. ΕΛΛΗΝ
Βοηθητικά Βιβλία
Βασικές αρχές του Μάρκετινγκ, Α.Α. Τσακλάγκανος, Εκδ. Αφων Κυριακίδη .
Μάρκετινγκ: Έρευνα αγοράς, G. Breen, A.B. Blankenship (Ελληνική μετάφραση), Εκδ. Θ.Π. Τυροβολα.
The Portable MBA in Marketing, A. Hiam & C. Schewe, John Wiley & Sons, Inc
New product development, R.J. Thomas, John Wiley & Sons, Inc
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr