Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
7
Στόχος του μαθήματος: 
Επικεντρώνεται στη μεθοδολογία αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων υπολογισμού ηλεκτρικών μεγεθών και επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, αλλά και εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οφοιτητής θα γνωρίζει να αναλύει κυκλώματα συνεχούς ρεύματος με ποικιλία γενικών μεθοδολογιών (μέθ. Kirchoff, μέθ. κόμβων, μέθ. ελαχ. βρόχων, μέθ. επαλληλίας, μικτές μέθοδοι, κλπ) όσο και με χρήση ειδικότερων τεχνικών (ισοδυναμίας– μετατροπής κυκλωμάτων, κλπ), τόσο στην περίπτωση σταθερών όσο και ελεγχόμενω πηγών διέγερσης. Επίσης θα γνωρίζει να απλοποιεί σύνθετα κυκλώματα στα ισοδύναμά τους, και να υπολογίζει την επίδραση το φορτίου στα χαρακτηριστικά εξόδου.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία

Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος: Διαιρέτες τάσης και ρεύματος, Εφαρμογές διαιρέτη τάσης και διαιρέτη ρεύματος, Μετατροπές ηλεκτρικών πηγών, Σύνδεση ηλεκτρικών πηγών, Συστηματικές μέθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων (επίλυση με Kirchoff, μέθοδος βρόχων, μέθοδος κόμβων), Θεωρήματα Thevenin – Norton και εφαρμογές τους, Αρχή της επαλλ ηλίας, Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, Επίλυση
συμμετρικών κυκλωμάτων, Κυκλώματα με εξαρτημένες πηγές, Μη-γραμμικά στοιχεία κυκλώματος.
Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος: Μέση και ενεργός τιμή σε απλές και σύνθετες κυματομοφές, Ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες, Μετατροπές αναπαράστασης ηλεκτρικών μεγεθών, Πράξεις μεταξύ ηλεκτρικών μεγεθών σε μιγαδική μορφή, Σύνθετη αντίσταση, Σύνθετη αγωγιμότητα.

Εργαστήριο
Ανάλυση πειραματικών μετρήσεων.
Ηλεκτρικές μετρήσεις σε κυκλώματα DC.
Γέφυρα Wheastone
Διαιρέτες Τάσης – Ρεύματος
Ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος.
Θεώρημα Thevenin-Norton.
Μεταβατικά φαινόμενα.
Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος.
Παλμογράφοι.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα – τόμος Β′, Γ. Ε. Χατζαράκης, 2001, Εκδ. Τζιόλα.
Ηλεκτροτεχνία Ι, Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόη, 2000, Εκδ. ΙΩΝ
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, Ν. Κολλιόπουλος, 1999, Εκδ. ΙΩΝ
Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, J. Kemmerly-W.Hayt, McGraw Hill (1987), 1991, Εκδ. Τζιόλα
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr