Εισαγωγή στις ΑΠΕ

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
4
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
μαυροματάκης φώτης
2810379212
Διδάσκοντες: 
μαυροματάκης φώτης
2810379212
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγικό μάθημα στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι τεχνολογίες ΑΠΕ. Αναφορά σε καθεμιά, στον τρόπο παραγωγής της ενέργειας, στην ισχύ παραγωγής, στην ιστορική εξέλιξη μέχρι σήμερα και στην προοπτική αξιοποίησής της στη συνολική ενεργειακή παραγωγή. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία μελέτης βιωσιμότητας αξιοποίησης εφαρμογής με ΑΠΕ και το θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ στη χώρα μας, στην Ε.Ε. και διεθνώς.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ως εισαγωγικό μάθημα 2ου εξαμήνου έχει στόχο να φέρει τονφοιτητή σε πρώτη επαφή (γνωριμία) με τις τεχνολογίες των ΑΠΕ. Για τον φοιτητή, που θα επιλέξει στη συνέχεια κατεύθυνση διάφορη αυτής των Ενεργειακών Συστημάτων, αποτελεί ένα καλό εφόδιο που θα του επιτρέψει, κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, να αντιμετωπίσει σε γενικό, έστω, επίπεδο, τα θέματα αυτά. Για τονφοιτητή που θα ακολουθήσει την κατεύθυνση των Ενεργειακών Συστημάτων, αποτελεί βασικό μαθησιακό εφόδιο, ιδιαίτερα για την παρακολούθηση του εξειδικευμένου μαθήματος «Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα», του 5ου εξαμήνου. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, το οποίο δίδει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αποκτήσει εμπειρία στα τεχνολογικά αυτά θέματα και στις ιδιαιτερότητές τους.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στις ΑΠΕ. Υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια
Ηλιακή ακτινοβολία-Φάσμα ηλιακής ακτινοβολίας
Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες. Καμπύλη απόδοσης
Εισαγωγή στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία-Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο-Φωτοβολταϊκό στοιχείο
Χαρακτηριστικά ανέμου-Ισχύς ανέμου-Ανεμογεννήτρια, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά - Ηλεκτρική ισχύς ανεμογεννήτριας
Οικονομική ανάλυση ενεργειακού συστήματος
Θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ-Διαδικασία αδειοδότησης-Σύνδεση με το δίκτυο
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Καπλάνης Ν. Σωκράτης
 
Εκδόσεις «ΙΩΝ». ISBN: 960-411-429-8.
«Φωτοβολταϊκά Συστήματα». Φραγκιαδάκης Ιωάννης. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2009. ISBN: 960-456-007-7. &
Σημειώσεις «Εφαρμογές ΑΠΕ», Ι. Φραγκιαδάκης, ΤΕΙ Κρήτης (Σημειώσεις).
«Εργαστηριακές Ασκήσεις Εφαρμογών ΑΠΕ» Ι. Φραγκιαδάκης, ΤΕΙ Κρήτης (Σημειώσεις).
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr