Σχέδιο με Η/Υ - CAD

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Στόχος του μαθήματος: 
Η απόκτηση από τον φοιτητή των απαραίτητων γνώσεων του τεχνικού σχεδίου, προκειμένου ν είναι σε θέση να κατασκευάσει ή να αναγνώσει σχέδια απλών εξαρτημάτων ή και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης η εξοικείωση με εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος έχει την ικανότητα σχεδίασης Ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων μέσω του προγράμματος CAD ώστε να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος του.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Βασικές γνώσεις τεχνικού σχεδίου.
Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας συστήματος CAD.
Βασικές εντολές σχεδίασης δισδιάστατων αντικειμένων. Συστήματα συντεταγμένων.
Επεξεργασία και διόρθωση αντικειμένων. Τροποποίηση ιδιοτήτων αντικειμένων. Εργαλεία
διαστασιολόγησης. Διαχείριση αρχείων, εκτυπώσεις - Εφαρμογές στη σύνταξη τεχνικών
σχεδίων.
Στοιχειώδεις κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου - Όψεις, τομές.
Στοιχειώδεις κανονισμοί Ηλεκτρολογικού Σχεδίου – Συνοπτικά σχέδια, σχεδίαση οικοδομικών
δικτύων, ανάπτυγμα ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Εισαγωγή στη τρισδιάστατη σχεδίαση. Τεχνικές κατασκευής 3D μοντέλων. Εφαρμογές σε
Μηχανολογικά σχέδια και σχέδια εγκαταστάσεων.
Εκμάθηση των βασικών εντολών σχεδίασης, με το σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD 2009 .
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

AutoCAD 2009 εγχειρίδιο χρήσης «Autodesk»
Σχέδιο με Η/Υ - CAD 2009, Φ. Παπαθεοχάρης, Σημειώσεις εργαστηρίου
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr