Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Κατασκευές

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Αναγνώριση συμβόλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών σχεδίων και εύρεση των προδιαγραφέ και των αναλυτικών στοιχείων εξαρτημάτων σε βιβλία, CDs ή στο διαδίκτυο. Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση μιας κατασκευής και διατύπωση των προδιαγραφών του υλικού της. Χειρισμός προγραμμάτων σχεδιασμού κυκλωμάτων και τυπωμένων κυκλωμάτων. Κατασκευή με έτοιμο σχέδιο μικρών κυκλωμάτων σε επαγγελματικό επίπεδο. Δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης μιας κατασκευής. Τεκμηρίωση της εργασίας και παρουσίαση σε ομάδα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναγνώριση συμβόλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών σχεδίων και εύρεση των προδιαγραφών και των αναλυτικών στοιχείων των εξαρτημάτων σε βιβλία, CDs ή στο διαδίκτυο. Ικανότητα Χειρισμού προγραμμάτων σχεδίασης κυκλωμάτων και τυπωμένων κυκλωμάτων στον υπολογιστή.
Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση μιας κατασκευής και διατύπωση των προδιαγραφών του υλικού της. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης κατασκευής κατά ομάδες με έτοιμο σχέδιο μικρού κυκλώματος, σε επαγγελματικό επίπεδο. Δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης μιας κατασκευής.
Τεκμηρίωση της εργασίας και παρουσίαση σε ομάδα.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στοιχεία τεχνολογίας παθητικών και ενεργών εξαρτημάτων.
Ανάλυση απαιτήσεων υλικού, καταλληλότητα υλικού, τρόπος εύρεσης στοιχείων υλικού σε Dat
books και δίκτυο.
Στοιχεία ασφάλειας συσκευών
Τρόπος κατασκευής ενός έργου.
Τεχνικές δεξιότητες ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών κατασκευών.
Χρήση βασικών εργαλείων πάγκου.
Προγράμματα σχεδιασμού κυκλωμάτων και PCB.
Τρόπος παρουσίασης μιας εργασίας και η διατύπωση προδιαγραφών.
Τρόπος τεκμηρίωσης ενός έργου. Διατύπωση δελτίου χειρισμού κατασκευής, δελτίου συντήρησης και δελτίου επισκευής.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, Α. Καραγιάννης, Εκδ. Α. Τζιόλα Ε., 1998
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, . Ρήγας, Εκδ. Α. Τζιόλα Ε., 1999
Ηλεκτρονικές Κατασκευές, . Ρήγας, Εκδ. Α. Τζιόλα Ε., 1996
Printed Circuits Handbook, Clyde F. Coombs JR., McGraw Hill, ISBN 0-07-0127454-9
Δίνονται σημειώσεις και ακουστικό CD για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα σχεδιασμού
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr