Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
H παροχή επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για τους τύπους των ηλεκτρικών μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος και τη χρήση τους, την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους και της αρχής λειτουργίας τους, την εξοικείωση με τον υπολογισμό των βασικών ηλεκτρικών και μηχανικών μεγεθών τους. Έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω στον έλεγχο σύγχρονων ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων, αλλά και σε συστήματα ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει τα φαινόμενα πουδιέπουν τη λειτουργία των σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών και θα μπορεί να πραγματοποιει αντίστοιχες συνδεσμολογίες, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους και να υπολογίζει μεγέθη απαραίτητα σε πρακτικές εφαρμογές και χρήσεις αυτών.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος, δομή και χαρακτηριστικά, στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο - στροφές – συχνότητα, αρμονικές και καταστολή τους. Σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες, δομή και αρχή λειτουργίας, ισοδύναμο κύκλωμα, διανυσματική εξίσωση - διανυσματικό διάγραμμα, μέτρηση των παραμετρικών στοιχείων του ισοδύναμου κυκλώματος, διάγραμμα ροής ισχύος και απώλειες, αυτόνομη λειτουργία– παραλληλισμός, συμπεριφορά σε μεταβολές του φορτίου και του ρεύματος διέγερσης, προδιαγραφές.
Σύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες, δομή και αρχή λειτουργίας, ισοδύναμο κύκλωμα, διανυσματική εξίσωση - διανυσματικό διάγραμμα, διάγραμμα ροής ισχύος και απώλειες, συμπεριφορά σε μεταβολές του φορτίου και του ρεύματος διέγερσης, εκκίνηση Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες, δομή και αρχή λειτουργίας, η έννοια της ολίσθησης του δρομέα, τύποι ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων, ισοδύναμο κύκλωμα, διάγραμμα ροής ισχύος και απώλειες, χαρακτηριστική ροπής - ταχύτητας, μεταβολές της χαρακτηριστικής. Ασύγχρονοι ή επαγωγικοί μονοφασικοί κινητήρες, δομή και αρχή λειτουργίας, ισοδύναμο κύκλωμα, εκκίνηση μονοφασικών κινητήρων. Κινητήρες ειδικών εφαρμογών. Κινητήρες Universal. Κινητήρες Υστέρησης.
Κινητήρες μαγνητικής αντίστασης.

Εργαστήριο
Σύγχρονες μηχανές Ε.Ρ., κατασκευαστικά στοιχεία, υπολογισμός απωλειών και βαθμού απόδοσης.
Φόρτιση σύγχρονης γεννήτριας
Παραλληλισμός σύγχρονων γεννητριών
Τριφασική γεννήτρια, παραλληλισμός με το δίκτυο
Εκκίνηση σύγχρονου κινητήρα
Φόρτιση σύγχρονου κινητήρα
Ασύγχρονες μηχανές, κατασκευαστικά στοιχεία, υπολογισμός απωλειών και βαθμού απόδοσης.
Μέθοδοι εκκίνησης.
Μετρήσεις και ισοζύγιο ισχύος τριφασικών επαγωγικών κινητήρων.
Μονοφασικοί κινητήρες με συλλέκτη, βοηθητικό τύλιγμα
Ειδικές κατηγορίες κινητήρων, λειτουργία-έλεγχος.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

1. Stephen J. Chapman, Ηλεκτρικες Μηχανές AC- DC, 3η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2001
2. Fitzgerald A. E., C. Kingsley, Jr., and S. D. Umans, Electric Machinery, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1990.
3. McRherson, George, An Introduction to Electrical Machines and Transformers, New York: Wiley, 198
4. National Electrical Manufacturers Association, Motors and Generators, Publication No. MG1-1993, Washington, D.C.: NEMA, 1993.
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr