Φωτοτεχνία

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες διάδοσης Φωτός στον χώρο και μέσα στα υλικά, στα υποκειμενικά κα αντικειμενικά μεγέθη μέτρησης, και στις μεθόδους που υπεισέρχονται στις φωτιστικές εγκαταστάσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να υπολογίζει (αναλύει / σχεδιάζει) συστήματα εγκαταστάσεων φωτιστικών σωμάτων για κάλυψη εμπορικών, εργασιακών, βιομηχανικών και οικιακών χώρων, και θα γνωρίζει σε βάθος τα φυσικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των πηγών φωτός και ήχου, τις παραμέτρους που τις καθιστούν χρήσιμες στις εφαρμογές, καθώς και την σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου, παραγωγής και εφαρμογής φωτός και ήχου.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Διαδικασίες παραγωγής φωτός, οπτικές πηγές, Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, οπτική περιοχή, υπεριώδες- ορατό-υπέρυθρο
Λυχνίες διαφόρων τύπων
Διάδοση φωτός, ανάκλαση, διάχυση
Χρώμα, προσθετική και αφαιρετική μίξη χρωμάτων, θερμοκρασία φωτός, φίλτρα
Φωτομετρικά μεγέθη (φωτεινότητα, λαμπρότητα κλπ), μονάδες
Νόμος αντίστροφου τετραγώνου, φωτισμός επιφανειών υπό γωνία
Φωτοπική καμπύλη απόκρισης οφθαλμού, υποκειμενική αίσθηση φωτεινότητας
Κανονισμοί φωτισμού χώρων εργασίας, οικίας, δημοσίων κτιρίων, οδών κλπ
Υπολογισμοί φωτισμού χώρων, ηλεκτρική εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων

Εργαστήριο
Εργαστηριακές ασκήσεις με εξιδεικευμένα λογισμικά (DIALUX και CALCULUX) σχετικά με φωτισμό σε αίθουσα διδασκαλίας, βιομηχανικό χώρο, εκθεσιακό χώρο, δρόμο πόλης, δρόμο εθνικής οδού, πάρκο, πλατεία, γήπεδο.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Φωτοεχνία, Φ. Τοπαλής, Λ. Οικονόμου, Σ. Κουρτέση, Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ
Εφαρμοσμένη Φωτοτεχνία, Τουλόγλου Σ., Εκδ. ΙΩ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr