Οικονομία, Καινοτομία και Διαδίκτυο

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ20Κ6
Lab:
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό1oTheory: 2 Lab:
ExamsECTSWorkload
26
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
tsiknaki's picture
τσικνάκης μανώλης
Tsiknakis Manolis
Professor
Καθηγητής
+30 2810-379885

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει στα παρακάτω θέματα:

 • Εισαγωγή των εννοιών της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας.
 • Μοντέλα καινοτομίας και ιστορική εξέλιξης τους. Ανάλυση της διαδικασίας της καινοτομίας. Μοντέλα κατανόησης της καινοτομίας (γραμικό μοντέλο, μοντέλο τριπλού και τετραπλού έλικα, κλπ).
 • Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
 • Η κατανόηση των στρατηγικών και μεθόδων ανάπτυξης καινοτομίας.
 • Διάχυση καινοτομίας. Σιγμοειδής καμπύλη (Diffusion of Innovation and the S-curve)
 • Καινοτομία και Διαδίκτυο – μελέτες περιπτώσεων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices).
 • Κατανόηση της σημασίας του επιχειρηματικού μοντέλου και ανάλυση επιτυχημένων τέτοιων μοντέλων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices - eBusiness).
 • Ανάλυση των σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας:
  • σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας,
  • αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου,
  • δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου,
  • επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και
  • διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • Εισαγωγικά θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων – ανάλυση νεκρού σημείου (break even analysis)
 • Η κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια του επιχειρείν με έμφαση στα κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Η. Γ. Καραγιάννης, Ι. Λ. Μπακούρος, «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – Πράξη», Εκδόσεις Σοφία, 2010. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1104
 • Κομνηνός Νίκος, Κυργιαφίνη Λίνα, Σεφερτζή Έλενα, «Τεχνολογίες ανάπτυξης καινοτομίας σε περιφέρειες και συμπλέγματα παραγωγής», Έκδοση: 1η έκδ./2001, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32071.
 • E.M. Rogers, Diffusion of Innovation, 5th Edition, 2003.
 • Κατάλληλα επιστημονικά άρθρα θα δίνονται σαν υλικό σε κάθε θεματική ενότητα του Μαθήματος.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr