Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ20Κ2
Lab: ΤΠ21Κ2
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό1oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
611
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
kornaros's picture
κορνάρος γιώργος
Kornaros George
Assistant Professor
Επίκουρος Kαθηγητής
+30 2810 379868

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εγκυκλοπαιδική εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία υλοποίησης των υπολογιστών.
 • Η γλώσσα μηχανής και η γλώσσα assembly, σαν το μοντέλο αφαίρεσης που το hardware παρουσιάζει προς το software.
 • Παράδειγμα της γλώσσας μηχανής μιας αρχιτεκτονικής RISC.
 • Υλοποίηση των υπολογιστών χρησιμοποιώντας καταχωρητές, πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές, ALU's, PLA's, RAM's, ROM's, κλπ.
 • Σχεδίαση του datapath.
 • Σχεδίαση της μονάδας ελέγχου.
 • Εικονική μνήμη.
 • Περιφερειακές συσκευές, και η σύνδεσή τους με την κεντρική μονάδα.
 • Διακοπές.
 • Σύντομη αναφορά στο μικροπρογραμματισμό, στο pipelining, στην κρυφή μνήμη, και τους παράλληλους υπολογιστές.
 • Ολίγα περί της επίδοσης (ταχύτητας) των υπολογιστών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • A.Tenenbaum, "Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 960-209-374-2
 • 2. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization & Design: the Hardware / Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers, 1994, ISBN: 1-55860-428-6
 • IEEE ISCA, MICRO, ACM TODAES, TACO

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr