Διακριτά Μαθηματικά

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ20Κ7
Lab:
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό1oTheory: 3 Lab:
ExamsECTSWorkload
48
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Απειροστικός Λογισμός Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
dkar's picture
καραγιαννάκης δημήτρης
Karagiannakis Dimitrios
Emeritus Professor
Ομότιμος Καθηγητής
(+30)2810379855

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ  ΚΛΑΣΙΚΗ (KATA PASCAL) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ,  ΑΡΧΕΣ  
ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (Bayes), ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΝΟΜHΣ ,  ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ , ΚΑΤΑΝΟΜΗ BERNOULLI  ΚΑΙ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ PASCAL,  ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON, ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ POISSON ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ,  EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ, ΔΙΑΜΕΣΟΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

"Στοιχεία ∆ιακριτά Μαθηµατικά", C. Liu, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999, ISBN: 960-524-072-6

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr