Β' Εξάμηνο

Δείτε το πρόγραμμα Μαθημάτων του Β' Εξαμήνου.

Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
A/A Βάρος Μάθημα Τύπος Κατεύθυνση
1
1
Μικροηλεκτρονική Υποχρεωτικό (Υ)
2
2
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υποχρεωτικό (Υ)
3
3
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Υποχρεωτικό (Υ)
4
4
Δομές Δεδομένων Υποχρεωτικό (Υ)
5
5
Διακριτά Μαθηματικά Υποχρεωτικό (Υ)
6
6
Οικονομία, Καινοτομία και Διαδίκτυο Υποχρεωτικό (Υ)

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr