Εκπαίδευση

Το TEI Κρήτης είναι ένα Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Παρέχει Ανώτατη Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, έρευνα και άμεση συμβολή στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας με τη Δια Βίου Μάθηση, την προσφορά τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, προετοιμάζει τους φοιτητές έτσι ώστε να αποτελέσουν ειδικευμένα και υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας.

Το Ίδρυμα, με 400 περίπου εκπαιδευτικούς, με υψηλή επίδοση και αναγνώριση στην έρευνα και την εκπαίδευση και με εξειδικευμένο Ειδικό Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό, παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (όπως καταγράφουν οι εξωτερικές αξιολογήσεις) σε περισσότερους από 12.000 ενεργούς φοιτητές. Οι σπουδές παρέχονται στην έδρα του ΤΕΙ στο Ηράκλειο και σε άλλες 5 πόλεις της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία) σε αντικείμενα Μηχανικών, Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας, της Γεωπονίας και της Υγείας και Πρόνοιας.

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά. Επιπλέον, οι φοιτητές καλούνται πριν την αποφοίτηση τους να κάνουν την πρακτική και την πτυχιακή τους εργασία.