2η Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε, Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.,  Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε., Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.
Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης ΤΕΙ Κρήτης.

Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γ.1. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Στυλιανός Παπαδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,  Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2021.

Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2021.

Ζαχαρένια Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με θητεία έως 31-08-2020.

Φώτιος Μαυροματάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με θητεία έως 31-08-2020.

Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2021.

Γ.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ευάγγελος Τσουκάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2019.

Αλέξανδρος Αποστολάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2020.

Κων/νος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγ. Νικόλαο, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2019.

Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, με θητεία έως 31-08-2019.

Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, με θητεία έως 31-08-2019.

Γεώργιος Μαρκάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με θητεία έως 31-08-2019.

Ευριδίκη Πατελάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με θητεία έως 31-08-2019.

Εμμανουήλ Κυμάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2020.

Αθανάσιος Μαλάμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2020.

Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με θητεία έως 31-08-2019.

Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών,  με θητεία από  01-09-2018 έως 31-08-2020.

Εμμανουήλ Μαραβελάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2020.

Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, με θητεία έως 31-08-2019.

Γ.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ευάγγελος Μαρκάκης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., εκπρόσωπος των Μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, με θητεία έως 31-08-2019.
Αναστάσιος Τσατσάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, με θητεία έως 31-08-2019.
Αντώνιος Παντελάκης, μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, εκπρόσωπος των Μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων, με θητεία έως 31-08-2019.

Γ.4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι εκπρόσωποι των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών θα ενταχθούν στη Σύγκλητο μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την εκλογή τους.

Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των φοιτητών.

Δ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα Μέλη της Συγκλήτου σε περίπτωση κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίησή τους στους αντίστοιχους αναπληρωτές, την οποία θα κοινοποιούν στον Πρύτανη του ΤΕΙ.

Ειδικότερα:

Δ.1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Ευάγγελος Τσουκάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Ευριδίκη Πατελάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Εμμανουήλ Μαραβελάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Δ.2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Ιατράκης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με θητεία έως 31-08-2019.
Αργυρή Μουδάτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο, με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2020.
Γεώργιος Μαστοράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, με θητεία έως 31-08-2019.
Κωνσταντίνος Λουλακάκης, Καθηγητής, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, με θητεία έως 31-08-2019.
Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, με θητεία έως 31-08-2019.
Νικόλαος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με θητεία έως 31-08-2019.
Γεώργιος Κριτσωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής, με θητεία έως 31-08-2019.
Νικόλαος Κορνήλιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2020.
Κωνσταντίνος Μαριάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με θητεία από 01-09-2018 έως 31-08-2020.
Νεκτάριος Βιδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με θητεία έως 31.08.2019.
Ιωάννης Χατζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2020.
Ελευθερία Κατσίβελα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος T.E., της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, με θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2020.
Παναγιώτης Ζέρβας, Επίκουρος Καθηγητής, του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε., με θητεία έως 31.08.2019.

Δ.3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναστασία Κατσαμάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Μελών Ε.ΔΙ.Π.
Στυλιανή Κυρμιζάκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Μαρία Δαμιανάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας, Διοικητικός Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων.

Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκεί η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Πλούσου, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού,  με βαθμό Δ΄.

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 2810379348
email: gram_synglitou@staff.teicrete.gr