Χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Ενιαίος Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112

Πρωτοετείς φοιτητές - Ακαδημαϊκά Θέματα

Ασφάλεια - Προστασία

  • Φυλάκιο TEI Κρήτης (Ηράκλειο):2810379358

  • Υπηρεσία ιδιωτικής φύλαξης ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο): 6949310870

  • Άμεση δράση: 100

  • Πυροσβεστική υπηρεσία: 199

  • Τροχαία (Ηράκλειο): 2810247784

Υγεία

  • ΙατρείοΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο): 28103739166 / 2810379533

  • ΕΚΑΒ: 166

  • Κέντρο δηλητηριάσεων: 2107793777

Ενημέρωση για τις εφημερίες όλων των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Κρήτης: 2813404400 (http://www.hc-crete.gr)

Συντήρηση

  • Τμήμα συντήρησης ΤΕΙ (Ηράκλειο): 2810379360 / 2810379361 / 2810379355 (14:00-22:00)