Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) αποτελεί την Σχολή Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης. Η βασική της αποστολή είναι να εκπαιδεύει και να μορφώνει ψηλής στάθμης Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στο τεχνολογικό γίγνεσθαι της χώρα μας και ιδιαίτερα της Κρήτης. Για τον τελευταίο αυτό σκοπό αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες και συμμετέχει ή διαμορφώνει μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας προς την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία γενικότερα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνίσταται κατά βάση από τετραετείς σπουδές προπτυχιακού επιπέδου με τις οποίες όμως με αυξανόμενη ένταση συνυπάρχουν πυρήνες μεταπτυχιακών σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το wiki της Σχολής.