Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα DUO-Korea 2019 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη Διαβάστε περισσότερα

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη ΣΔΟ από εγκρίσεως έως 28-06-2019 Διαβάστε περισσότερα

Στα συνημμένα θα βρείτε:

  • ​Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Διαβάστε περισσότερα

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) Φοιτητή/τρια με αμοιβή για το διάστημα Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) ένα Φοιτητή/τρια με αμοιβή Διαβάστε περισσότερα

 Ενημερώνονται οι φοιτητές/ιες, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ)

Η πρόσκληση αφορά σε απασχόληση φοιτητή/τριας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα και μέχρι 15-12-2018.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται ότι, όπως είναι γνωστό, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 104/2013 (ΦΕΚ 137/τ. Α/05-06-2013), το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/ιες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ότι μπορούν να κάνουν αίτηση για 2 Θέσεις στο ΚΕΝΤΡΟ Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΦ

2.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΦ

Νέα πρωτοποριακή πλατφόρμα με αντικείμενο την άμεση εύρεση εργασίας
https://ihireyou.gr

Πληροφορίες για τη θέση  αμοιβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας καθώς και για τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να διαβάσετε Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση  Αμοιβόμενου Φοιτητή στη Σ.Δ.Ο.

 Ολόκληρη η προκήρυξη στα συνημμένα

Σελίδες