Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης δημιουργήθηκε το 1999 με την ονομασία Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέμβριο του 1999. Με το ΦΕΚ Α' 137/5-6-13 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με έδρα το Ηράκλειο και τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  1. Μηχανικοί Δικτύων
  2. Μηχανικοί Η/Υ
  3. Μηχανικοί Λογισμικού

Το Τμήμα καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Πολυμέσων, καθοριστικής σημασίας τομέων στην διαμορφούμενη Κοινωνία των Πληροφοριών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό και φιλόδοξο Τμήμα το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς Πληροφορικής εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, και των Πολυμέσων.

Με την παρεχόμενη εκπαίδευση το Τμήμα στοχεύει σε αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αφ' ενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και αφ' ετέρου την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες μίας πολύ μεγάλης και δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας. Η αγορά αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες εφαρμογών προϊόντων Πληροφορικής, λογισμικού, εταιρείες παροχής Internet, τηλεφωνίας κλπ.

Ο Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός Πληροφορικής θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την πλήρη ανάπτυξη (σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη) πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων τηλεπικοινωνιών. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες της σημερινής αγοράς εργασίας, αλλά και να μπορούν οι απόφοιτοί του να αντεπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την απαραίτητη ευελιξία στις νέες προκλήσεις των ταχύτατα εξελισσόμενων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.ie.teicrete.gr