Προπτυχιακές Σπουδές

Καταστατική αποστολή του ΤΕΙ Κρήτης είναι οι σπουδές Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε 14 ειδικότητες, η Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, η έρευνα και η άμεση συμβολή στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας, με τη Δια Βίου Μάθηση, την προσφορά τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά. Επιπλέον, οι φοιτητές καλούνται πριν την αποφοίτηση τους να κάνουν την πρακτική και την πτυχιακή τους εργασία.

Η φοίτηση στο Τ.Ε.Ι. προσφέρει εκπαίδευση σε τεχνολογικά θέματα και προετοιμάζει τους φοιτητές έτσι ώστε να αποτελέσουν ειδικευμένα και υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 400 περίπου μέλη και 12.000 περίπου φοιτητές, το ΤΕΙ είναι μια πετυχημένη ακαδημαϊκή κοινότητα, με καλά εξοπλισμένη βιβλιοθήκη, εστίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιατρείο.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα της διδασκαλίας στο TEI της Κρήτης είναι τα ελληνικά. Επομένως μια καλή γνώση ελληνικών είναι ουσιαστική για τους σπουδαστές. Εντούτοις, γίνονται ειδικές συνεννοήσεις για ορισμένο αριθμό μαθημάτων για τους σπουδαστές Erasmus που επιθυμούν να ακολουθήσουν τις κανονικές σειρές μαθημάτων.