Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού

Ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Τ.Ε.Ι. Kρήτης ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό να παρακολουθεί και να επιλύει τα προβλήματα των εργαζομένων σε διάφορες υπηρεσίες των δραστηριοτήτων των Τ.Ε.Ι. Κρήτης, να υποστηρίζει τις διεκδικήσεις τους, να εξυπηρετεί και να διαφυλάσσει τα επαγγελματικά, οικονομικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά συμφέροντα των μελών του, έτσι ώστε να υπάρχει σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων και η ενδυνάμωση των συνδικαλιστικών δεσμών και του αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι η ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα ζητήματα που απασχολούν γενικά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ. Ε. Ι.), η ανάπτυξη της επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συνείδησης, και η ανάπτυξη μορφωτικής, κοινωνικής, και εκπολιτιστικής δραστηριότητας.
Ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Τ.Ε.Ι. Κρήτης έρχεται σε τακτικές επαφές με τις διοικητικές ή κρατικές αρχές, συνεργάζεται με άλλα σωματεία ή δημοσιοϋπαλληλικές, οργανώσεις παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και την εφαρμογή της .
Πόροι του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Τ.Ε.Ι. Κρήτης οι συνδρομές των μελών του.
Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε άτομο που με οποιαδήποτε ειδικότητα εργάζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία των δραστηριοτήτων του Τ. Ε. Ι . Κρήτης, με την προϋπόθεση να έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, και εφ' όσον θα το ζητήσει με αίτηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και δηλώσει ότι αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς του Συλλόγου.
 
Το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλάλων του ΤΕΙ Κρήτης έχει τριετή  θητεία (2019-2021) και αποτελείται από τους :
 
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο
Γιώργος Μπαξεβάνης Πρόεδρος 2810379355
Ευαγγελία Στρατάκη  Αντιπρόεδρος 2810379813
Ειρήνη  Ερωφίλη Τζανάκη  Γραμματέας 2810379346
Νικόλαος Λυγεράκης  Ταμίας 2810379183
Βασίλειος Παπουτσάκης Μέλος 2810379122
 
 
Επικοινωνία :
Τηλ. :  2810379899
Fax :   2810379328
 
E/mail : syllogos_dy@staff.teicrete.gr