Επιλογές για Προπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΙ ΚρήτηςΤο ΤΕΙ Κρήτης προσφέρει πολλές επιλογές για τον υποψήφιο φοιτητή στα παρακάτω αντικείμενα.

Τεχνολογικές Εφαρμογές

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτουν την τεχνολογική επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. και παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των συστημάτων ηλεκτρισμού, των συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των μετρήσεων και αυτοματισμών, των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών, των συστημάτων επικοινωνιών, της τεχνολογίας υλικών καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένα συστήματα ηλεκτρισμού, οπτο-ηλεκτρονική και συστήματα λέιζερ, μικροηλεκτρονική, μηχατρονική και τεχνολογίες περιβάλλοντος.

 • Μηχανικός Πληροφορικής

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Πολυμέσων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
  1.Μηχανικοί Δικτύων,
  2.Μηχανικοί Η/Υ
  ,
  3.Μηχανικοί Λογισμικού
  Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό και φιλόδοξο Τμήμα το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς Πληροφορικής εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, και των Πολυμέσων.

 • Μηχανολόγων Μηχανικών

  Το Τμήμα Μηχανολογίας ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας. Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα.

Διοίκηση & Οικονομία

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)

  Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο (άρθρο 5, παράγραφος 1δ, ΠΔ 104, ΦΕΚ 137, 05-06-2013). Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με ξεχωριστό αριθμό εισακτέων για κάθε κατεύθυνση και πιο συγκεκριμένα:
  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
  2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΔΤΕ & ΕΦ).
  Το νέο Τμήμα που προέκυψε από αυτή τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευμένων Τμημάτων και είναι το μοναδικό τμήμα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας που διαθέτει πλέον δυο προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση δύο διαφορετικών τίτλων σπουδών.

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)

  Σήμερα τα στελέχη επιχειρήσεων χρειάζονται πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής, πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, λογισμικών και βάσεων δεδομένων για την κατάρτιση της στρατηγικής των επιχειρήσεων και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση του σύγχρονου μάνατζμεντ.
  Το τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Άγιο Νικόλαο με κατευθύνσεις:
  1. Μάρκετινγκ (με έμφαση στο Digital Marketing)
  2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management Information Systems)
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις),
  θα προσφέρει ακριβώς αυτά τα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κρήτη.

 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προέκυψε από τη συγχώνευση των πρώην Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), α) Λογιστικής με έδρα το Ηράκλειο και β) Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής με έδρα τον Αγ. Νικόλαο στο αντίστοιχο παράρτημα του Ιδρύματος, με το ΠΔ 104/'2013 .
  Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και την Πληροφορική. Στόχος του Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος είναι να προετοιμάσουμε υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα.

Eπαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας

 • Κοινωνικής Εργασίας

  Σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στην Κοινωνική Εργασία και η δημιουργία αποφοίτων ικανών να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αντίθετα με άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα τα οποία οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς σημειώνοντας καλές επιδόσεις στο πλαίσιο μιας τάξης ή ενός πειραματικού εργαστηρίου, η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τον άνθρωπο (ιατρική, νοσηλευτική κλπ) απαιτεί εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε πραγματικές κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες.

 • Νοσηλευτικής

  Το τμήμα Νοσηλευτικής εκπαιδεύει φοιτητές για το σημαντικό έργο του νοσηλευτή. Ο μοναδικός ρόλος του νοσηλευτή είναι να βοηθήσει το άτομο υγιές ή άρρωστο κατά την εκτέλεση εκείνων των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υγεία ή την αποκατάστασή της (ή σε έναν ειρηνικό θάνατο) που θα εκτελούσε το άτομο χωρίς βοήθεια, εάν είχε την απαραίτητη δύναμη, θέληση ή γνώση. Η νοσηλευτική φροντίδα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε ομάδες, σε οικογένειες, ή σε κοινότητες και περιλαμβάνει την προώθηση της υγείας, την πρόληψη της ασθένειας, και τη φροντίδα των αρρώστων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων στα τελευταία στάδια της ζωής τους.

Εφαρμοσμένες Επιστήμες

 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών

  Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ηλεκτρονική με έμφαση στις Τηλεπικοινωνίες, στους Αυτοματισμούς, στα Συστήματα Ελέγχου, στους Υπολογιστές και στην Πληροφορική είναι ραγδαίες, γεγονός που επιβάλλει διαρκή επαφή και προσαρμογή με τις τεχνολογίες αιχμής.
  Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού καθώς και την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

 • Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

  Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε. είναι:
  Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
  Η επιστήμη και τεχνολογία της ακουστικής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

 • Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, τις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη γεωφυσική και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη γεωπληροφορική, και τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές τεχνολογίες.
  Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, για να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να υποστηρίζουν συστήματα διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.

Τεχνολογία Γεωπονίας και Τεχνολογία Τροφίμων

 • Διατροφής και Διαιτολογίας

  Κύριος στόχος του τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις - βασικές και σύγχρονες - που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο στον τομέα της διατροφής. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας (ή Διαιτητικής) του Ανθρώπου, με πρωταρχική έμφαση την εφαρμογή του στην πράξη. Η Επιστήμη αυτή εστιάζεται: Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση και τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κλπ). Στην προφύλαξη της υγείας από τις νόσους της φθοράς. Στην αποκατάσταση της υγείας μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος είναι η πρακτική διδασκαλία καθώς και η άσκηση της Διαιτολογίας με αξιοποίηση σύγχρονου λογισμικού, η αξιοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων διατροφικής εκτίμησης και η έμφαση στην Κρητική/Μεσογειακή Διατροφή.

 • Τεχνολόγων Γεωπόνων

  Αποστολή του Τμήματος είναι να διδάσκει και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας, με έμφαση την εμπέδωση γνώσεων της σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας. Οι σπουδές επικεντρώνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σχετικών με τη φυτική παραγωγή και την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων φυτικής προέλευσης. Το Τμήμα παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις για την κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να δύνανται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ή να απασχοληθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς γεωργικού προσανατολισμού.
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιέχει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τριών κατευθύνσεων (Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων), καθώς και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις (στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο, στον αγρό), σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπόνηση εργασιών. Στο τελευταίο εξάμηνο υλοποιείται η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία.