Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ του ΤΕΙ είναι μία νέα υπηρεσία στην δίαθεση όλων των μελών της Κοινότητας του Ιδρύματος, σπουδαστών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού.

Στόχοι και σκοποί του Κέντρου είναι να βοηθήσει όλα τα μέλη, για μια ομαλότερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε εξ' αιτίας προσωπικών δυσκολιών, είτε εξ' αιτίας των ίδιαίτερων στρεσσογόνων συνθηκών που αυτή καθευατή επιβάλλει.

Το Κέντρο διαθέτει μια ομάδα στήριξης που αποτελείται από τον Ιατρό του Ιδρύματος, από Ψυχολόγους, Κοινωνικό Λειτουργό και όπου χρήζει Νοσηλευτή. Παράλληλα συνεργάζεται με φορείς και Ιδιώτες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πρόνοια, Ψυχιάτρους , κ.ά.), για ανάλογες παραπομπές όπου είναι αναγκαίο.

Έμφαση δίδεται σε θέματα Ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο (Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή και επανένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία), καλύπτοντας όλο το φάσματων ψυχικών διαταραχών. Η πρόληψη επίσης είναι βασικό μέλημα του Κέντρου, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και ενημέρωση πάνω σε θέματα αναλόγου ενδιαφέροντος, με άτομα ή ομάδες (ανακοινώσεις, ημερίδες, οργάνωση συνεδρίων).

Επίσης το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρεμβαίνει, εάν του ζητηθεί, σε κοινωνικές δυσκολίες, όπως διαπροσωπικές και οικογενιακές σχέσεις, αλλά ιδιαίτερα σε σχέσεις που απορρέουν από την εκπαιδευτική διαδικασία (Καθηγητών -Σπουδαστών, ή μεταξύ συναδέλφων).

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ δύναται επίσης να παίξει γνωμοδοτικό (όχι γνωματευτικό) ρόλο σε ανάλογες περιπτώσεις, εάν του ζητηθεί από τις αρχές του ΤΕΙ.

Οι υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν και διέπονται από αυστηρό πρωτόκολλο εχεμύθειας και Ιατρικού απορρήτου. Λειτουργεί όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από τις 09:30 - 13 :30, Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατόπιν ραντευβού, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων. Καλύπτει ΜΟΝΟ τα μέλη της Κοινότητας του ΤΕΙ .

Ευρίσκεται πίσω από το Ιατρείο και το τηλ. είναι 2810-379539.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ

Μιχελαράκης Ευτύχιος

Τ. Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας Σχολής ΣΕΥΠ / ΤΕΙ Κρήτης