Ανακοίνωση Προγράμματος Υποτροφιών DUO-Korea 2019

Το Πρόγραμμα DUO-Korea 2019 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω Πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στα τρία συνημμένα έγγραφα (01. DUO-Korea 2019 General Description, 02. DUO- Korea 2019 Implementation Guideline, 03. DUO- Korea 2019 Application). Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της ηλεκτρ. διεύθυνσης admin2@asemduo.org (Τηλ: +82-2-720-6712) ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα http://asemduo.org .
 

Ημερομηνία: 
05/04/2019