Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Από το τμήμα Περίθάλψης & Κοινωνικής Μέριμνας (ιατρείο) του ΤΕΙ υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης για κάλυψη Νοσοκομειακής, Ιατροφαρμακευτικής & Οδοντιατρικής περίθαλψης. Δικαίωμα κατοχής σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης έχουν όλοι οι ανασφάλιστοι σπουδαστές, δηλ όλοι αυτοί που ΔΕΝ καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών τους.

Επίσης οι σπουδαστές που είναι ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς, έχουν δικαίωμα σπουδαστικής ασφάλισης αφού πρώτα διαγραφούν από τον προηγούμενο ασφαλιστικό τους φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κ.λ.π.)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του σπουδαστικού βιβλιαρίου είναι :

 • Βεβαίωση διαγραφής από τον αφαλιστικό φορέα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986.
 • Δύο φωτογραφίες.

Στην περίπτωση που ο σπουδαστής καλύπτεται από τον φορέα των γονιών του, δηλαδή είναι στο οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, αλλά αδυνατούν να το χρησιμοποιήσουν λόγω της απόστασης από την οικογένειά τους, είναι δυνατή η έκδοση ατομικού βιβλιάριου ασθενείας, με την προσκόμιση στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους, των παρακάτω :

 • Βεβαίωση εγγραφής από την σχολή τους.
 • Βεβαίωση από το Ιατρείο ΤΕΙ ότι δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
 • Μία φωτογραφία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους σπουδαστές που είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Ε.Ι. όταν πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα (Socrates, Erasmus, Leonardo, κλπ).

Η αίτηση για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. πρέπει να υποβάλλεται ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ασθένειας.
 • Το Σπουδαστικό Βιβλιάριο Περίθαλψης να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 • Για σπουδαστές που μετακινούνται στα πλαίσια προγράμματος σπουδών (SOCRATES-ERASMUS-LEONARDO) κ.λ.π. Βεβαίωση από το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα & την διάρκειά του.
 • Σε περίπτωση μετακίνησης για άλλο λόγο, Υπ. Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για ποιο λόγο μετακινείται & αιτείται την (Ε.Κ.Α.Α.).
 • Φωτοτυπία ταυτότητας και διαβατηρίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για την Ε.Κ.Α.Α.

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή οποιουδήποτε προβλήματος με την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να συμπληρώσετε δήλωση που θα σας δοθεί από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 2810-379166 ή το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ.