«Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την οργάνωση, τους όρους συμμετοχής και το πρόγραμμα των πανεπιστημίων που θα προσφέρουν θερινά σεμινάρια, είναι διαθέσιμες στο www.edu.ro/summer-courses .

Ημερομηνία: 
18/04/2019