Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 5, 2019 - 15:15

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil