Επιτροπές

Το σύνολο του προσωπικού του τμήματος, συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές για την διευκόλυνση του έργου του. Οι επιτροπές ορίζονται με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, και είναι άλλοτε at hoc για την αντιμετώπιση κάποιου επίκαιρου ζητήματος, και άλλοτε με συγκεκριμένη θητεία. Οι επιτροπές στο σύνολό τους έχουν γνωμοδιτικό χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil