Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στην Νοσηλευτική

Υλοποίηση: 2014-2015

Επιστημονικά Υπεύθυνη : Σταυροπούλου Αρετή, επίκουρη καθηγήτρια

Χρηματοδότηση : Το έργο  υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013

Το Πρόγραμμα,  διάρκειας 100 ωρών, υλοποιήθηκε σε 3 κύκλους με συνολικά 8 τμήματα διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. 

Περιελάμβανε πέντε διδακτικές ενότητες: 

  • Χρήση Η/Υ στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις  (10h)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών μελετών (20h)
  • Αρχές της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (30h)
  • Αξιοποίηση και Εφαρμογή της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (20h)
  • Σενάρια κλινικών πρωτοκόλλων στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις (20h)

Συντονιστός:
ΤΕΙ Κρήτης – Τμήμα Νοσηλευτικής
Επιστημονικά Υπεύθυνη : Δρ. Σταυροπούλου Αρετή
 
Συνεργαζόμενα  Ιδρύματα
ΤΕΙ Αθήνας –Τμήμα Νοσηλευτικής
Υπεύθυνη Προγράμματος : Δρ. Κελέση Μάρθα

AΤΕΙ Θεσ/νίκης – Τμήμα Νοσηλευτικής
Υπεύθυνη Προγράμματος : Δρ. Μπελλάλη Θάλεια

Από το Πρόγραμμα αποφοίτησαν 221 νοσηλευτές, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, στους οποίους χορηγήθηκε πιστοποιητικό συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (30 ΕCTS). 

Το πρόγραμμα συνολικά είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ οι καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες μπρούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

Ιστοσελίδα προγράμματος

Ιστοσελίδα στο facebook

Φωτογραφικό υλικό και άλλες πληροφορίες μπουρούν να βρεθούν στα επισυναπτόμενα
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πρόσκληση Ενδιαφέροντος311.62 KB
Αρχείο Φωτογραφίες466.97 KB

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil