Γ' Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο Φ.Ε. Π.Μ.
1 ΥΝ3Γ1 Παθολογική Νοσηλευτική I ΕΙΔ Υ 4 5 9 260 9
2 ΥΝ3Γ2 Χειρουργική Νοσηλευτική I ΕΙΔ Υ 4 5 9 260 9
3 ΥΝ30Γ3 Νοσηλευτική - Κλινική αξιολόγηση
ασθενούς
ΕΥ Υ 2 - 2 90 4
4 ΥΝ30Γ4 Βασικές αρχές Φαρμακολογίας
στη Νοσηλευτική
ΕΥ Υ 2 - 2 90 3
5 ΥΝ30Γ5 Παθολογία ΕΥ Υ 4 - 4 180 5
    ΣΥΝΟΛΟ     16 10 26 880 30

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil