Τμήμα Νοσηλευτικής

  • Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

    Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων...

  • Περίγραμμα Τμήματος

    Το τμήμα Νοσηλευτικής στοχεύει στην δημιουργία ικανών νοσηλευτών με θεωρητική γνώση και τεχνική δεξιότητα, με κριτική σκέψη, ανθρωπιά και όραμα ευεξίας για το άτομο την οικογένεια και την κοινότητα. Πλησιάζει σχεδόν μισό αιώνα..

  • Πρόγραμμα σπουδών

    Το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει σκοπό να δημιουργήσει νοσηλευτές ικανούς να στελεχώσουν κάθε μονάδα υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  ..

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης

Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης πλησιάζει μισό αιώνα συνεχούς λειτουργίας.

Βασιζόμενο στο παρελθόν στρέφεται στο μέλλον με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία προς αμοιβαία ωφέλεια, την συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την βελτίωση και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Η εκπαίδευση των φοιτητών στοχεύει στην δημιουργία ικανών νοσηλευτών με θεωρητική γνώση και τεχνική δεξιότητα, με κριτική σκέψη, ανθρωπιά και όραμα ευεξίας για το άτομο την οικογένεια και την κοινότητα.

Από το καλοκαίρι του 2015 το τμήμα στεγάζεται στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)  στην Ανατολική πλευρά του κεντρικού campus του ΤΕΙ Κρήτης που βρίσκεται στο ύψωμα του Εσταυρωμένου, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. 

Σχολή: 
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil