ΣΤ' Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο Φ.Ε. Π.Μ.
1 ΥΝ6Γ1 Εντατική Νοσηλευτική ΕΙΔ Υ 3 5 8 210 7
2 ΥΝ6Γ2 Επείγουσα Νοσηλευτική - Α' Βοήθειες ΕΙΔ Υ 3 3 6 180 6
3 ΥΝ60Γ3 Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ΕΙΔ Υ 2 - 2 90 3
4 ΥΝ60Γ4 Μεθοδολογία Έρευνας ΓΥ Υ 3 - 3 120 4
5 ΥΝ60Γ5 Αρχές βιοηθικής και δεοντολογίας στη Νοσηλευτική ΓΥ Υ 2 - 2 90 3
6 ΥΝ60Γ6 Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας Και Πρόληψη ΕΥ Υ 3 - 3 120 4
    ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)              
7 ΥΝ61Ε1 Βάσεις Δεδομένων και ιατρικός φάκελος ΓΥ ΕΥ - 2 2 90 3
8 ΥΝ61Ε2 Καρδιολογική Νοσηλευτική ΓΥ ΕΥ 2 - 2 90 3
    ΣΥΝΟΛΟ     18 8 26 900 30

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil