Έγγραφα Τμήματος

Υπάρχουν ορισμένα ακόμα (3) έγγραφα του τμήματος τα οποία θα τα βρείτε στην σελίδα "Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων".

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil