Δομή Προγράμματος Σπουδών

Προαπαιτούμενο μάθημα για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι το "Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας", το οποίο διδάσκεται στο ΣΤ' εξάμηνο.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Γενικής Υποδομής - ΓΥ

 1.  Κοινωνιολογία της Υγείας & Ασθένειας
 2.  Αγγλικά
 3.  Πρακτική Βασισμένη στις  ενδείξεις
 4.  Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 5.  Βιοστατιστική
 6.  Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας
 7.  Μεθοδολογία Έρευνας
 8.  Αρχές βιοηθικής και δεοντολογίας στη Νοσηλευτική
 9.  Βάσεις Δεδομένων και ιατρικός φάκελος
 10.  Καρδιολογική Νοσηλευτική
 11.  Αγωγή Υγείας
 12.  Επιδημιολογία

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής - ΕΥ

 1.  Εισαγωγή στη Νοσ/κή Επιστήμη
 2.  Ανατομία - Φυσιολογία Ι
 3.  Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ
 4.  Βιολογία
 5.  Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
 6.  Μικροβιολογία - Έλεχγος Λοιμώξεων
 7.  Πρωτοβάθμια και κατ΄οίκον φροντίδα Υγείας
 8.  Νοσ/κή κλινική αξιολόγηση ασθενούς
 9.  Βασικές αρχές Φαρμακολογίας στη Νοσηλευτική
 10.  Παθολογία
 11.  Συμβουλευτική – Επικοινωνία στη Νοσηλευτική
 12.  Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική
 13.  Νοσ/κή Αποκατάσταση
 14.  Νοσ/κή Δημόσιας Υγείας και Πρόληψη
 15.  Ογκολογική Νοσ/κή και ανακουφιστική φροντίδα
 16.  Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

Μαθήματα Ειδικότητας - ΕΙΔ

 1.  Κοινοτική Νοσ/κή Ι
 2.  Κοινοτική Νοσ/κή ΙΙ
 3.  Παθολογική Νοσηλευτική Ι
 4.  Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
 5.  Χειρουργική Νοσηλευτική Ι
 6.  Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ
 7.  Νοσηλευτική της Τρίτης Ηλικίας
 8.  Παιδιατρική Νοσηλευτική
 9.  Νοσηλευτική Μητρότητας
 10.  Εντατική Νοσηλευτική
 11.  Επείγουσα Νοσηλευτική – Α΄ Βοήθειες
 12.  Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 13.  Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας

Δ.Ο.Ν.Α.

 1.  Εισαγωγή στη Πληροφορική
 2.  Εφαρμογες φύλλων εργασίας στη Νοσηλευτική
 3.  Πολιτική & Οικονομία της Υγείας

Αθροιστικά Σύνολα Πρ. Σπουδών
 

Εξάμηνο Θεωρία Εργαστήριο Δ.Μ. Φ.Ε. Π.Μ.
Α 17 8 25 880 30
Β 15 11 26 880 30
Γ 16 10 26 880 30
Δ 15 10 25 870 30
Ε 15 9 24 870 30
ΣΤ 18 8 26 900 30
Ζ 15 11 26 870 30
ΣΥΝΟΛΟ 111 67 178 6150 210
Η - Πρακτική       550 10
Η - Πτυχιακή       280 20
ΣΥΝΟΛΟ       6980 240

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil